Az Európai Unióban érvényes szolgáltatási irányelv célja, hogy lehetővé tegye a szolgáltatások szabad áramlását az EU tagállamai közt.

A szolgáltatási irányelvet 2006. december 12-én fogadta el az Európai Parlament és az Európa Tanács. Az irányelv értelmében minden tagállam törvényt alkot, intézkedik annak érdekében, hogy az egységes európai szolgáltatási irányelveknek 2009. december 28-ig megfeleljen.
Szlovákia ezt a határidőt minden valószínűség szerint nem fogja teljesíteni. A törvényjavaslat a Gazdasági Minisztériumban elkészült, a kormány Legiszlatív Tanácsa október végén foglalkozott vele, de visszaküldte a javaslatot átdolgozásra, 2009 decemberében azonban a kormány tervezett napirendi pontjai közt nem szerepel.

Az irányelv legnagyobb erénye az ügyintézés egyszerűsítése. A tagállamoknak elsősorban meg kell vizsgálniuk a jelenleg érvényes gyakorlatot és előírásokat. Felül kell vizsgálni, hogy a szolgáltatókra és vállalkozásokra vonatkozó minden követelmény valóban szükséges-e, illetve szükség van-e minden dokumentumra, amit a szolgáltatótól megkövetelnek, vagy ezek elérhetők más állami vagy közintézménytől is.
A külföldi szolgáltatók életét megkönnyítendő, a tagállamoknak azt is meg kell vizsgálniuk, szükséges-e előírni bizonyos dokumentumok formáját (pl. hitelesített másolat), nyelvét (hitelesített fordítás). Ezen kívül a tagállamoknak minden olyan dokumentumot el kell fogadniuk, amely a szolgáltató származási országában azonos célt szolgál.

A legtöbb adminisztrációs feladat ezentúl nem a szolgáltatóra, hanem az irányelv rendelkezései alapján létrehozott „egyablakos ügyintézési pontokra“ (Jednotné kontaktné miesta) hárul. Szlovákiában a 324/2006- os számú kormányhatározat értelmében az egyablakos ügyintézési pontok feladatait a megyei székhelyek vállalkozási főosztályai (živnostenské úrady, nachádzajúce sa v sídlach krajských úradov) látják el. Ezek a helyek hivatottak arra, hogy egyetlen kapcsolatfelvételi pontként álljanak a szolgáltatók rendelkezésére, tehát hogy ne kelljen a szolgáltatónak több hivatalt is felkeresnie. Az egyablakos ügyintézési pontoknak törekedniük kell arra is, hogy az ügyintézés elektronikus formában is történhessen. Ezeknek a pontoknak tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettségük is van.

Az irányelv két lehetőséget különböztet meg a belső piac kiterjesztésére a szolgáltatások területén. A III. fejezet (9-15. cikk) a letelepedés szabadságával foglalkozik, ami azt a helyzetet szabályozza, amikor egy tagállamban letelepedett szolgáltató egy másik tagállamban szeretne vállalkozást alapítani. A rendelkezések előírják, hogy nem lehet olyan feltételeket szabni újfent a szolgáltatónak, amit „odahaza” már teljesített. A szolgáltatásnyújtási engedélynek ezen kívül korlátlan időtartamúnak kell lennie, és területileg sem korlátozható. Ezeken kívül a III. fejezet természetesen több rendelkezést is tartalmaz a letelepedés megkönnyítését illetően.

A IV. fejezet (16-21. cikk) a határon átnyúló szolgáltatásra vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ez olyan szolgáltatásnyújtást jelent, amikor a szolgáltató nem „nyit fiókot” a másik tagállam területén.

Az irányelv természetesen tartalmaz rendelkezéseket a szolgáltatásokat igénybe vevők jogairól is. Az V. fejezet a szolgáltatások minőségével foglalkozik.

A szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban a Szlovákia Gazdasági Minisztériuma 2008 és 2009 folyamán már több szemináriumot, előadást szervezett vállalkozóknak.
Magyarországon a 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. október 1-jén lépett érvénybe. Magyarországon az elektronikus egyablakos ügyintézési pont alapjául a már működő Elektronikus Ügyfélkapu szolgál , amely jelenleg a www.magyarorszag.hu címen érhető el.

A szolgáltatási irányelv a következő oldalon található meg:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:HU:PDF

A szolgáltatási irányelv végrehajtásáról szóló kézikönyv pedig a következő oldalon:
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_hu.pdf

Rövid ismertető az irányelvről:
https://bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=KM7809935HUD_002.pdf&eubphfUid=10749437&catalogNbr=KM-78-09-935-EN-D

Felvidék Ma, Andrássy Zsuzsanna