(Fényképgalériával) December 8-án, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén Helembán került sor a Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrend Felvidéki Rendtartományának ünnepségére, amelynek keretén belül újabb jelöltek tettek fogadalmat a rend alkotmányára.
A lovaggá avatásra a hagyományokhoz híven a szentmise keretén belül került sor, amelyet ThDr. Schmatovits János győri székesegyházi kanonok mutatott be felvidéki oltártestvéreivel együtt. A lovaggá avatáson a felvidéki lovagok mellett jelen volt a lovagrend nagykancellárja, Mireisz Tibor, valamint több képviselő a magyarországi rendtartományból.

Az új felvidéki lovagok a szentmise keretén belül letették a lovagi esküt a Szent Korona hiteles, méretarányos mása előtt. A lovagok esküt tettek arra, hogy kötelességüknek tekintik, hogy a Szent Korona szakrális, a magyar küldetést meghatározó igazságában elmélyüljenek. Megismerkednek a Szent Korona misztériuma összes kérdésköreivel, megismerik a Szent Korona tanát és levonják a kö­vetkeztetéseket a Szent Korona-tan azon legfontosabb tételéből, hogy miképpen a király sem, a nemzet sem határozhatja meg a Szent Koronához való viszonyát. Nem kevésbé veszik komolyan a magyar küldetésnek a jelen viharos korunkban megfelelő azon egyéni, közösségi feladatokat, melyek közül kiemelkedik a nemzeti engesztelés.
Helembán a következő felvidéki jelöltek váltak dámává, illetve lovaggá: Méri Andrea, Méri Lajos, Puskás Ivett Helembáról, Porubszky Zoltán Szőgyénből.

Pázmaneum