Főleg hangvételében és a kérdések megközelítésében tér el a kormány által ma jóváhagyott végrehajtási útmutatás attól, amelyet a kulturális minisztérium két hete vitára bocsátott. Úgy tűnik, Knut Vollebaek EBESZ-főbiztos szakértőinek mégiscsak volt beleszólásuk abba, hogyan rendezzék az államnyelvtörvény értelmezésének vitatott pontjait.
A módszertani útmutató, amelynek jogszabályi ereje nincsen, a Kulturális Minisztériumra nézve lesz kötelező érvényű. Ennek szellemében értékeli majd a beérkezett panaszokat és feljelentéseket, folytatja le az eljárást és veti ki a büntetéseket.

Marek Maďarič miniszter a kormányülés utáni sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott: figyelembe vették a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának és az EBESZ-főbiztos szakértőinek észrevételeit.

A nyilvános érintkezés fogalma kimaradt a törvényértelmezőből, helyette a hangsúly a hivatalos kapcsolatokra került. Ezen a téren mindenütt megfogalmazza a dokumentum, hogy a 20 %-os lakossági arány felett a kisebbségek anyanyelvüket használhatják szóban és írásban, írásos válaszokra, anyanyelvű űrlapokra is jogosultak. Igaz, hozzáteszi: egyetlen hivatalnok sem kötelezhető a kisebbségi nyelv elsajátítására vagy használatára. Az önkormányzatnak vagy az érintett államigazgatási szervnek ilyenkor joga van tolmács bevonására. Hivatalos érintkezésben használhatják anyanyelvüket a kisebbségek ott is, ahol a hivatalnok és az ügyfél beszéli ezt a nyelvet, és nincs az ügyintézésbe bevonva olyan harmadik személy, aki azt nem érti, vagy nem akarja használni.

Ahol a kisebbségi lakosság számaránya eléri a 20 százalékot, ott az államnyelvű tájékoztató és veszélyre figyelmeztető feliratok mellett a nemzeti kisebbség nyelvén is ki kell írni a figyelmeztetéseket (pl. Vigyázz, hull a vakolat!). Ugyanígy a kisebbség nyelvén is és jól látható helyen ki kell függeszteni a veszélyre figyelmeztető utasításokat-feliratokat, vészhelyzetben, természeti katasztrófa, baleset, tűz esetén pedig a lakosságnak szóló tájékoztatást a kisebbség nyelvén is közzé kell tenni, de az ügyben eljáró mentős, tűzoltó stb. nem kötelezhető a kisebbségi nyelv ismeretére és használatára.

Az útmutató leszögezi, hogy törvénnyel korlátozhatók ugyan bizonyos mértékig az alapjogok, de Szlovákiában figyelembe kell venni a kisebbségi nyelvek használatát szabályozó törvényt, az ET Keretegyezményét, illetve az Európai regionális és kisebbségi nyelvek chartájának rendelkezéseit is.

A földrajzi nevek használatát drasztikusan átírták. A kartográfiai intézet által kodifikált elnevezések csak a szlovák nyelvre vonatkoznak. Tételesen kimondja az útmutató, hogy a kisebbségek anyanyelvén kiadott tankönyvekre, periodikus és egyedi kiadványokra, a kisebbségek nyelvén sugárzott rádió- és tévéadásokra ez a rendelkezés nem vonatkozik. A frekvenciatanács feladata sem változik, nem a földrajzinév-használatot kell ellenőriznie a kisebbségi elektronikus médiában, hanem csak a törvényi kötelességeit kell teljesítenie. Az írott sajtót semmilyen hatóság nem jogosult felügyelni.

Az egészségügyi és szociális intézményekben az egész ország területén szabadon használható az anyanyelv beszéd során, ha azt mindkét fél érti és beszéli. Hatósági felügyelet itt sincs.

Az emlékművek kétnyelvű szövegezése megmarad, de a kisebbség nyelvén írott szövegrészben a földrajzi név is a kisebbség nyelvén szerepel.

Tételesen felsorolja az útmutató, mit kell két nyelven vezetni az iskolákban, foglalkozik a továbbképzésekkel, amelyek általában a tanítás nyelvén folynak. Tisztázza, hogy milyen rendezvényekre vonatkozik az államnyelvű felvezetés kötelezettsége, s azt is, hogy milyen terjedelemben.

Az államnyelvtörvény betartását a kulturális minisztérium felügyeli. A büntetéseket is ő szabja ki. A döntés ellen fellebbezés nyújtható be. Először a miniszterhez, utána a Pozsonyi Járásbírósághoz, a Legfelsőbb Bírósághoz, végül az alkotmánybírósághoz. Ezt követően már csak az Európai Emberjogi Bíróságon kérhető jogorvoslat.

Az átfogalmazott útmutatóval a törvény nem lett jobb, sem elfogadhatóbb, csak tisztáz és egyértelművé tesz néhány dolgot. Mivel ebben a formájában a mai kormányülés idején tették közzé, alaposabb áttekintésére még időre van szükség.

Az útmutató január elsején lép hatályba.

Felvidék Ma, gyr