Néhány nap múl­va itt az iskolai be­iratkozások ideje. A párkányi Ady End­re Alapiskola – Szlo­vákia egyik leg­nagyobb és leg­eredményesebben működő általános iskolája – felkészült tanári karral, ízlésesen felújított és kiválóan felsze­relt épülettel várja a kisdiákokat. Ebből az al­kalomból beszélgetett Fodor Zsuzsannával, az intézmény igazgatójával Himmler György. – Mit kínál a magyar alapiskola a diákjainak?
– A magyar iskola elsősorban olyan műveltséget kínál, amely a magyar kultúrára épül. A mi anyanyelvünk egy olyan jelzőrendszer, amely gazdagságával és mélységével segíti az elvont gondolkodás és a problémamegoldás képességének kialakulását és fejlődését. Azt gondolom, hogy nagyon szerencsés az ember, ha magyar az anyanyelve. Persze ez csak akkor előny, ha az iskolában ezen a nyelven bővíti szókincsét, szerzi meg a szükséges ismereteket. Iskolánk fő célkitűzései a gondolkodás és kreativitás fejlesztése, a környezettudatos nevelés és az egészségvédelem, a nemzeti identitástudat fejlesztése, valamint a tisztesség, az erkölcs, és humánum jegyében történő nevelés. Meggyőződésünk, hogy csak egészséges, bátor, művelt, szakmájukban kiváló, hivatástudattal rendelkező emberek képesek biztosítani régiónk fejlődését. Olyan gerinces emberek, akik tudják hová tartoznak, s nem adják el magukat holmi aprópénzért. Számos példát vonultathatnánk fel ennek alátámasztására íróink, tudósaink, művészetünk nagyjainak köréből, akik hosszú történelmünk során kiválót alkottak. Legnagyobb büszkeségünk azonban azoknak az egykor iskolánkat látogató diákoknak a százai, akik nálunk kaptak először ösztönzést, s akik mérnökként, tudósként, orvosként, művészként, sportolóként mindenütt megállják a helyüket a világban. Iskolánk emellett felvállalja az egészségkárosodással vagy tanulási rendellenességgel született gyermekek integrálását is, amennyiben képesek vagyunk biztosítani fejlődésüket. Ebbéli munkánkat gyógypedagógus segíti. Az alapoktatás mellett számtalan szabadidős programot is kínálunk tanulóinknak, hogy otthonos legyen számukra az iskola.
– Az utóbbi években jelentős anyagi ráfordítással újult meg kívül-belül az iskola, amely így tanintézményeink egyik ékköve lett. Mit eredményezett ez, és milyen irányban folytatódnak a fejlesztések?
– A felújítás célja a kultúrált környezetben való oktatás, újabb szaktantermek kialakítása és az energiatakarékosság volt. Az esztétikus környezet a nevelés elengedhetetlen követelménye. Az iskola a már meglévő két számítástechnikai szaktantermen és előadótermen kívül fizikai, kémiai, biológiai, valamint két nyelvi szaktanteremmel bővült. A hőszigetelés, az ablakcsere, valamint a Teraszokon levő iskolaépületből való kiköltözés eredményeként minden évben jelentős pénzösszeget tudunk megtakarítani, amelyből fejleszteni tudjuk az iskola műszaki felszereltségét és infrastrukturális ellátottságát.
– Nem csak az épület lett szebb, belül is sokrétű és sikeres munka folyik. Az iskola számtalan tanulmányi sikerrel és versenyeredménnyel büszkélkedhet. Melyekre a legbüszkébbek?
– Tanulóinkat számtalan területen nevezzük be a legkülönbözőbb versenyekbe. A versenyeztetés nem cél, hanem arra való eszköz, hogy tehetséges tanulóink mélyebben elsajátítsanak egy-egy témát, kutassanak, tökéletesítsék tudásukat. Legjobb eredményeink az előadóművészet terén vannak, itt szinte minden évben eljutunk a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny országos döntőjébe. Tanulóink sikeresen szerepelnek a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyben, ill. a Szép magyar beszéd kiejtési versenyben is. Kiváló eredményeket érünk el matematikai és természettudományi versenyeken is. A járási atlétikai versenyeken iskolánk megelőzte arra szakosodott versenytársait is. Hosszú lenne felsorolni akárcsak a legjobb eredményeinket is.
–- Milyen a továbbtanulók aránya az iskola végzősei körében?
– Az érettségit nyújtó középiskolákba jelentkezők száma évek óta meghaladja a 60 százalékot, tavaly ez az arány 77 százalék volt, ebből 29 százalék jelentkezett gimnáziumba, 48 százalék szakközépiskolába. A többi végzősünk pedig szakmát tanul.
– Mivel várják az iskolába beiratkozó kisdiákokat?
– Leendő első osztályos tanulóink számára már novembertől szervezünk szombat délelőttönként programokat. Fontosnak tartjuk, hogy szeptemberben már ismerjék a helyet, otthonosan mozogjanak, legyen számukra néhány ismerős arc az iskolában. Januárban „Mazsolanapot“ tervezünk, amelyre a tornaterembe várjuk a város óvodásait egy ügyességi próbatételre. Az iskolaudvaron lévő játszóterünket új elemekkel bővítjük, hogy biztosítsuk a zökkenőmentes átmenetet az óvoda és az iskola között. Egyszóval mindent megteszünk azért, hogy megteremtsük az otthonosság érzetét a diákok és szüleik számára egyaránt.
Himmler György, Hídlap