Az EBESZ kisebbségi főbiztosának a szlovák nyelvtörvényhez elfogadott alaplevekkel kapcsolatos legutóbbi nyilatkozatát tévedésből vagy szándékosan, de a külügyminisztérium ismét félrefordította – tájékoztatta szerkesztőségünket a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője, Petöcz Kálmán.

Knut Vollebaek rosszul fordított mondatának üzenete fontos a nyelvtörvény ügyében kialakult vita szempontjából. Ezért is érdekünk, hogy a nyilvánossághoz pontosan jussanak el a főbiztos által mondottak, mert sajnos, a legtöbb szlovákiai magyar média is a rossz fordítást vette át – figyelmeztetett Petőcz. Vollebaek nyilatkozatának kifogásolt mondata így hanzik: “It is essential that steps taken to promote the State Language do not undermine linguistic rights of persons belonging to national minorities.” Ezt a szlovák  külügyminisztérium a következőképpen fordította, és így vette át az összes szlovák média: “Je podstatné, že kroky na podporu štátneho jazyka neznižujú jazykové práva osôb patriacich k národnostným menšinám.” Ennek alapján a szlovákiai magyar sajtó, így szerkesztőségünk is azt írta: “Lényeges, hogy az államnyelv erősítését szolgáló lépések nem csökkentik a nemzeti kisebbségekhez tartozó egyének nyelvi jogait.” A helyes fordítás viszont ez: “Podstatné je to, aby kroky na podporu štátneho jazyka neznižovali jazykové práva osôb patriacich k národnostným menšinám.” Vagyis magyarul: “Lényeges(nek tartom), hogy az államnyelv erősítését szolgáló lépések ne csökkentsék a nemzeti kisebbségekhez tartozó egyének nyelvi jogait.”
Petőcz Kálmán szerint most is ugyanaz történt, mint nyáron, a kormány másodszor is félrevezette a sajtót és a közvéleményt is. Az esetről ma Petőcz Kálmán tájékoztatta Vollebaek főbiztost, valamint felhívta a külügyminisztérium figyelmét arra, hogy (akár szándékosan vagy sem, de) ismét félrevezették a közvéleményt.

Felvidék Ma, mj