Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért társulás igazgatója felszólalt a Magyar Televíziónak a határon túli magyarokkal foglalkozó műsorai ügyében a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma mellett működő Szórvány Munkacsoport február 1-i ülésén, felszólalásának szövegét az alábbiakban közöljük:

“A Magyar Televízió a nyolcvanas évek utolsó éveitől kezdve rendszeresen foglalkozik a határon túli magyarok életével. Az Ablak már 1988-ban Kárpátaljáról, majd sorban a környező országokból jelentkezett be. 1990-től a regionális stúdiók magazinja a Magyarországgal szomszédos országokban működő magyar televíziós szerkesztőségek műsoraiból válogatva vállalta fel, hogy hetente beszámol az elszakított területeken élő honfitársaink gondjairól, sikereiről.
1993. szeptember 18-ától Nagylátószög címmel önálló határon túli magazin jelent meg az MTV képernyőjén.
1998-tól összesen hét magazin – Palackposta, Kárpáti Krónika, Határátkelő, Héthatár, Kézfogás, Szórvány, Vándorének – vállalta fel ezt a missziót. A szórványmagyarsággal kéthetente jelentkező magazinban foglalkozott az MTV. A műsorba rendszeresen gyártottak filmeket az Angliában, Svédországban, Ausztráliában, Kanadában és az USA-ban élő, egykor kivándorolt magyar nemzetiségű televíziósok is.
Ebben az időszakban, az 1998-at követő években a legnagyobb siker a határon túli magyar televíziósok hálózatának kiépítése és működtetése volt. A hat országbeli, több mint száz tagú tudósítói gárdát az MTV foglalkoztatta, és anyagi lehetőségei szerint igyekezett megőrizni a műsorokat is, melyek száma napjainkra a sajnálatos körülmények miatt kettőre csökkent (Kárpát-expressz, Átjáró). Igaz, műsoridőben megközelítőleg lefedi a korábbi időmennyiséget, viszont hosszú hetek óta csak konzervanyagokkal kénytelen a szerkesztőség megtölteni a műsoridőt. Sajnos a Kárpát-expressz most éppen sehova sem robog, hanem mellékvágányon vesztegel, az Átjáróba is csak „régi vendégek” térnek be.
Az MTV Szervezeti és Működési Szabályzatában kötelességet vállalt a tematika megőrzésére és továbbvitelére. Sajnos, a tavalyi költségvetésből elvont 10 milliárd forint súlyosan érintette a határon túli műsorokat is.
A határon túli műsorok szerkesztősége nem tud műsorokat rendelni, ami a külhoni televíziós hálózat elsorvadásához vezet. Több milliárd forintnyi állami támogatás, a hálózat kiépítésére fordított támogatás megy kárba.
A másik és talán minden eddiginél nagyobb probléma, hogy sérül a határon túli magyarok életéről szóló tájékoztatás. Márpedig a Magyar Televíziónak alkotmányos kötelessége, hogy ennek eleget tegyen.
Kérem az Országgyűlés illetékes bizottságait, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy ebben az áldatlan helyzetben hogyan lehet a határon túli magyarság ügyét a lehető legjobban szolgálni az MTV-ben.”

Pogány Erzsébet
Felvidék Ma