Se á-t, se b-t nem mondott a kormány a nemzetiek hazafiássági törvényével kapcsolatban, amely második olvasatban szerepel a parlament napirendjén. Ján Mikolja oktatási miniszter szerint az a fő, hogy nem mondott rá nemet sem. Mikolaj biztos abban, hogy a kormány támogatja az állam iránti lojalitás elmélyítését és a nemzeti öntudat erősítését. A miniszter támogatja, hogy iskolai tananyag legyen a hazafias nevelés, hogy minden tanteremben ki legyen függesztve az állami címer, a zászló és az alkotmány preambuluma, valamint a himnusz szövege. S ugyanez kötelező legyen minden önkormányzati tanácsteremben is. A tizenötéveseknek is állampolgári hűségesküt kellene tenniük, ha a parlament elfogadja a törvényt. S ebben még az államnyelv védelmezésére is fel kellene esküdniük. Minden tanítási hét himnusszal kezdődne az iskolában, de himnusszal indulna a parlament, a kormány, az önkormányzati képviselőtestületek ülése, a népgyűlés is. Sőt a legutolsó falusi sportrendezvény is, mondjuk az alsómocsoládi 6 öregfiú is csak akkor rúghatna labdába a másik 6 ellen a falusi búcsúkor, ha előtte lejátszanák a szlovák himnuszt. Az egyik előterjesztő, Rafael Rafaj szerint azért, hogy ezt is megtanulják, ne csak más ország himnuszát hallják délen.

Felvidék Ma, gyr