Az MKP újabb fontos jelzésnek tartja Thomas Hammarbergnek, az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosának a nemzeti kisebbségek nyelvi jogaival kapcsolatban kiadott állásfoglalását. Az Európa Tanács jelentése, amelyet 2010. január 25-én véglegesítettek és a múlt héten tettek közzé Strasbourgban, kritikusan szól az ET tagországaiban az utóbbi időben a kisebbségek nyelvi jogaival kapcsolatosan felmerült konfliktusokról.
Első helyen és legrészletesebben a szlovák nyelvtörvényt kritizálja.
A biztos ellentmondásosnak nevezi az államnyelvtörvény módosítását, amely társadalmi feszültséget keltett és tiltakozóakciókat eredményezett, elsősorban a szlovákiai magyar kisebbség részéről.
A jelentésében az áll, hogy fontosnak tartja az EBESZ kisebbségi főbiztosa ajánlásainak elfogadását, és az EU Bizottság Jogi Szolgálatának elemzéséhez hasonlóan hangsúlyozza, hogy a kisebbségekhez tartozóktól csak az államnyelvnek a „szóban forgó álláshoz szükséges szintű” tudása követelhető meg.
A jelentéstevő rendkívül problematikusnak tartja az államnyelvről szóló törvény büntetésekkel foglalkozó részét is, és hangsúlyozza, hogy az államnyelv megerősítése érdekében kiszabott büntetés kerülendő.
Az ET-biztos állásfoglalásában kiemeli, hogy a Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Európai Chartáját az egyik legfontosabb nemzetközi normának tartja, és felszólítja az ET-tagországok kormányait, hogy a kialakult problémák megoldása érdekében folytassanak állandó párbeszédet a kisebbségek képviselőivel.

Dunajský Éva
az MKP sajtóosztálya