Az Országos Munkaügyi Hivatal legújabb adatai alapján 2009 december végén 15 300 külföldi, elsősorban román állampolgár dolgozott Szlovákiában legális munkavállalóként. A második legnépesebb csoportot a csehek alkották, számuk 2300 volt a szlovák munkaerőpiacon.

Magyarországról 1,4 ezren, míg Lengyelországból 1,3 ezren érkeztek munkavállalás céljából az országba. Az ukrán vendégmunkások száma 944 volt. A statisztikai adatokból kiderül, hogy minden harmadik külföldi munkavállaló Pozsonyban dolgozott, ez szám szerint 5,4 ezer legálisan foglalkoztatott embert jelent. A fővárost e tekintetben a Nagyszombati kerület követte, ahol több mint 1,2 ezer külföldi munkás dolgozott. A komáromi munkahivatal 780 külföldi munkavállalót regisztrált adatbázisában 2009 december végével, míg a galántai munkahivatalnak 714 bejelentett vendégmunkásról volt tudomása. Érdekessége a statisztikának, hogy a Sztropkói és a Gölnicbányai járásban egyetlen külföldi munkás sem dolgozott a tavalyi évben

.
SITA, Felvidék Ma, tt