A Magyar Koalíció Pártjának Országos Tanácsa március 6-ai ülésén véglegesíti majd a párt választási listáját a június 12-én sorra kerülő parlamenti választásokra. Ezt megelőzően mintegy 400 helyi tagszervezeti gyűlés és 16 járási konferencia tett javaslatot a lista összeállítására.

Mindenütt titkos szavazással döntöttek a listára javasolt személyekről. A küldöttek külön szavaztak az “élbolyba” (a lista első harminc helyére), illetve a lista 120-150. helyére kerülő személyekről.
Az élbolyba javasolják
Dunaszerdahelyi járás: Miklós László (volt környezetvédelmi miniszter), Kvarda József (Nagyszombat megye alelnöke) és Sárközy Klára (parlamenti képviselő)
Komáromi járás: Fehér Csaba, Basternák László, Halász Béla
Galántai járás – Berényi József (MKP-elnökhelyettes), Pék László (a pedagógusszövetség elnöke)
Érsekújvári járás – Farkas Iván (az MKP Országos Tanácsának elnöke), Szigeti László (az MKP oktatási alelnöke, volt oktatásügyi miniszter), Farkas Tibor és Bób János
Szenci járás – Bárdos Gyula (az MKP parlamenti frakciójának vezetője)
Pozsonyi járásKirály Zsolt járási elnök
Nyitrai járás – Ladányi Lajos járási elnök, az MKP Országos Elnökségének tagja
Lévai járás – Róm Tibor és Lőrincz Tamás
Losonci járás – Csúsz Péter járási elnök és országos elnökségi tag
Rimaszombati járás – Auxt Ferenc (járási elnök) és Bán Zoltán
Nagymihályi járás – Mihók Gábor járási elnök
Értesüléseink szerint Kassa-vidék Köteles Lászlót, a Nagykürtösi járás Hrubík Bélát, a Csemadok Országos elnökét, a Vágsellyei járás Biró Ágnest (parlamenti képviselő), a Rozsnyói Porubán Ferencet javasolja. Az országos elnökség saját hatáskörben szintén tesz majd javaslatokat. Csáky Pál elnök minden bizonnyal listavezetőként kerül a jelöltek közé, és Duray Miklós stratégiai alelnök élbolyban való szereplése is valószínűsíthető. Előfordulhat, hogy több mint 30 személyre érkezik javaslat a lista elejére, a végső sorrendet pedig az Országos Tanács hivatott titkos szavazással meghatározni.

Felvidék Ma (n)