Ünnepi közgyűléssel emlékezik fennállásának 20. évfordulójára a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, Szlovákia legnagyobb magyar ifjúsági szervezete. A megemlékezésre a deáki kultúrházban kerül sor.
„Húsz év nagy idő minden szervezet életében. Azok számára, akik ott bábáskodtak szervezetünk 45 éves kényszerszünet után történt újraalapításánál, bizonyosan nagy megelégedést jelent, hogy ma már második-harmadik generációs vezetők vették át az SZMCS vezetését” – mondta Csémi Szilárd ügyvezető elnök.
Asztalos Zoltán, a cserkészszövetség szervezeti életének koordinátora elmondta, a húsz év alatt a szövetség csapatai több mint ezer nyári tábort, több ezer hétvégi tanyázást, és több száz képzést szerveztek.
Az egész hétvégét betöltő rendezvény első napja munkáé, a második az ünneplésé. Szombaton az elmúlt évet értékelik a résztvevők, délután pedig módszertani foglalkozásokon vesznek részt. Este a szövetség alapítói, és a kezdeti periódus meghatározó vezetői elevenítik fel emlékeiket.
Vasárnap kerül sor az ünnepi közgyűlésre, melyre az SZMCS partnerszervezetei is meghívást kaptak.
A szövetségnek 2009-ben 1213 tagja volt, mindez 32 cserkészcsapatban és négy öregcserkész klubban. A szervezet szoros kapcsolatban áll az idén százéves magyar cserkészet magyarországi, romániai, ukrajnai, horvátországi, nyugat-európai, észak- és dél-amerikai és ausztráliai szervezeteivel, valamint a Szlovák Cserkészszövetséggel. Tagjai önkéntesként, térítésmentesen végzik nevelőmunkájukat.

szmcsp