Regionális irodát nyitott Dél-Szlovákiában Mészáros Alajos, az Európai Parlament képviselője. Olyan helyen, ahova a madár sem jár, vagy ha mégis, csak nagyon ritkán téved el. Juthat így egy kis Európa a legkeletibb régiónak, Kassa megye déli területeinek, kapcsolódási pont létesült Rozsnyón, ahol a tervek szerint a közvetlenül Brüsszel alá tartozó fejlesztési programok terjesztését is megkísérelik. Királyhelmecen az iskolásoknak meghirdetett vetélkedőt tartották meg hétfőn, mely Mészáros Alajos védnöksége alatt zajlott le. A régió alapiskolásai Az EU gyerekszemmel cím alatt versenyeztek, csillogtatták meg tudásukat, értékes díjakért. És mert pedagógusnap is volt, a civilben tanárember EP-képviselő a régióban dolgozó kollégáit is felköszöntötte. Beszélt nekik a szakmai szépségekről és kihívásokról: „nincs annál jobb dolog, mint munkánk eredményeképp látni azt, hogy azzal a tudással, amit átadtunk a tanítványainknak, megállják a helyüket a mindennapi életben – mondta. – Nehézsége, hogy a törvényileg megalkotott szabályok csak kötelességeket rónak a pedagógusokra, de az iskola valós gondjait nem oldják meg. Sajnos, a mai gazdasági helyzetben sok középiskolás és egyetemet végzett diák nem igazán látja az út folytatását tanulmányai befejezése után. Ezt az Unió is tudja, ezért törekszik arra, hogy az oktatás és munka közötti átmenetet a szakképzés korszerűsítésével a jövő gazdaságához idomítsa. A pedagógus fontos szerepet kap abban, hogy változást hozzon az emberek életébe, ami többletmunkával jár, hiszen az új dolgokat magának a pedagógusoknak is el kell sajátítania, mert csak így tudja az ismereteket továbbadni – fogalmazta meg a legfontosabb új oktatási feladatokat Mészáros Alajos. A Majláth-kúriában működő múzeum, illetve Bodrogközi és Ung-vidéki Regionális Művelődési Központ vezetőjével, Zvolenský Gabriellával az intézmények gondjait vette számba, és megállapodtak, hogy a könyvtárban egy európai uniós „sarkot” létesítenek közös erővel.
Rozsnyón, a Csemadok-házban képviselői iroda nyílt tegnap, ahol Slovák Gyula (Mészáros Alajos képviselő asszisztense) tartja majd a kapcsolatot az érdeklődőkkel, s hoz létre olyan tájékoztató-koordináló hálózatot, amelynek segítségével, helyi, kistérségi és határ menti fejlesztések támogatása pályázható majd meg, egyenesen Brüsszelben, a nemzeti kormányzat hozzájárulása nélkül. A láncolat munkájába bekapcsolódik a Csemadok és a Szövetség a Közös Célokért irodahálózata is. Ahogyan az iroda megnyitóján Mészáros Alajos fogalmazott: „az európai regionális politika fontos eszköze a közösségi fejlesztésnek, felzárkóztatásnak és szociális szolidaritásnak”, ezért minden lehetséges eszközt ki kell használni, hogy a támogatásokból oda is jusson, ahová a tagállamok szintjén megfogalmazott programok alapján nem, vagy alig jut segítség. „A közösségi szolidaritás a gazdasági fejlesztés és társadalmi felzárkóztatás elősegítésében nyilvánul meg, tehát nem céltalanul kiosztott segélyt jelent, hanem olyan támogatást, amely az érintett régiókban, közösségekben megsokszorozódik és tartós megélhetést, fejlődést indít el. Persze csak akkor, ha az európai elvhez valóban jó helyi regionális politika társul, olyan, amely jó ötletekre épül és növeli a kezdeményezések hatékonyságát. Az Európai Unió olyan konkrét projektek finanszírozásához járul hozzá, amelyek a régiók, a települések fejlesztését, a lakosság életminőségének javulását szolgálják. Sajnos, az Európai Unió régiófejlesztési egységeinek legalacsonyabb szintje a megye, a rendszer a járásokat már nem ismeri. Hiába tudjuk, hogy a fejlesztésre leginkább rászoruló járások Szlovákia keleti-délkeleti régiójában vannak, Tőketerebes, Kassa-környéke, Rozsnyó, Rimaszombat, Losonc és Nagykürtös a jelenlegi kormány diszkriminatív jellegű régiófejlesztési politikája miatt hátrányt szenved. Erre természetesen rá kell mutatnunk, nem szabad megriadnunk az esetleges ránk zúduló szidalmaktól, panaszt kell tennünk Brüsszelben. De rövidtávon ez még nem oldja meg helyzetünket. A drasztikus szemléletváltozásig azt tartom célravezetőnek, ha olyan pályázatokba kapcsolódunk be, ahol a projektek értékelése és kiválasztása transzparens módon zajlik. Ide tartoznak a Területi Együttműködési Programok, amelyeknek leírása megtalálható a honlapomon is. Négy program ad lehetőséget a magyar-magyar együttműködésre, de léteznek olyan pályázatok is, melyekre a támogatás egyenesen Brüsszelből érkezik, a nemzeti kormány beleszólása nélkül. Hogy az utóbbiakat fel tudjuk használni, az MKP választási programjával összhangban ki kell alakítanunk egy olyan saját hálózatot, amelybe bevonjuk a régiófejlesztési ügynökségeket is, s amelyben kialakítjuk a megfelelő partnerségi rendszert és a lehetséges projektek tárát” – mondta elképzeléseiről az MKP európai parlamenti képviselője, aki fontosnak tartja, hogy a támogatási források a kultúra és az oktatás területén is megjelenjenek. Dél-Szlovákia nagyon fontos régió a magyar nemzeti közösség megmaradása érdekében, s ennek elérését segítendő már a Csemadok elnökével történt egyeztetés alapján el is kezdődtek egy országos méretű projekt előkészítési munkálatai.
A rozsnyói irodanyitón jelen volt Heizer Antal, Magyarország szlovákiai nagykövete, Szerencsés János, kassai magyar konzul, az MKP OT elnöke, Farkas Iván és alelnöke, Bárdos Gyula, valamint Szögedy Anna parlamenti képviselő, de elfogadták a meghívást a környező falvak polgármesterei és Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke is. Mészáros Alajos képviselő rozsnyói gimnazistákkal is találkozott. Velük, mint portálunknak elmondta: tartalmas és érdekes beszélgetést folytatott az Európai Unióról, annak szerveiről, illetve a változóban lévő együttműködési rendszerekről kapott nagyon érdekes és gondolatébresztő kérdéseket.

Felvidék Ma, gy