2010. március 28-án Borsi községben emlékünnepséget tartottak II. Rákóczi Ferenc születésének 334. évfordulója alkalmából, amely többek között az itt élő magyarság nemzeti öntudatának megőrzésére volt hivatott. Az ünneplés azonban nem volt zavartalan, „köszönve“ ezt a rendőrség fellépésének.

Hogy mi is történt valójában, azt Pásztor István parlamenti képviselő (MKP) Robert Kaliňák belügyminiszterhez címzett leveléből megtudhatjuk:

„Tisztelt Miniszter Úr! Bizonyára Önnek is pontos tudomása van van arról, hogy II. Rákóczi Ferenc Borsi községben született és jelentős személyisége volt mind a magyar mind pedig a szlovák történelemnek.
Ezért is elfogadhatatlan számomra az, aminek személyesen is szemtanúja voltam vasárnap, amikor is az Ön által felügyelt rendőrség – erejét demonstrálandó – körbevette a békésen ünneplő gyülekezetet (amelyben a magyar nemzetiségű lakosság mellett szép számmal voltak jelen szlovák nemzetiségű állampolgárok is).
Magyarországról az ünepségre érkező állampolgárokat a határátkelőnél szlovák karhatalmi szervek egyenkét igazoltatták úgy, mintha bűncselekményt követtek volna el, holott erről szó sem volt. Az ellenük foganatosított intézkedés finoman fogalmazva is diszkriminatív a mai Európában. Az ilyen fajta eljárás tehát teljesen értelmetlen, felfoghatatlan és elfogadhatatlan és pusztán arra jó, hogy megfélemlítse az állampolgárokat, arra ösztönözve őket, hogy ne vegyenek részt saját ünnepeiken.
Nyilván Ön is el tudja képzelni, hogy milyen rossz érzés az ünneplő tömeg számára az, ha egy – hangsúlyozom – békés megemlékezést a fent említett körülmények árnyékolnak be. A rendőrök ugyanis mindig arra hivatkoznak, hogy felsőbb utasítást hajtanak végre, így kénytelen vagyok Önhöz fordulni.
A fent leírt eseményekkel kapcsolatban kérdéseim a következők:
1.) Mi indokolta a határátkelőhelyen való ellenőrzést, amikor is az uniós tagállamokon belül érvényben van a személyek szabad mozgását biztosító schengeni egyezmény?
2.) Miért volt szükség ilyen erős rendőri jelenlétre a rendezvény helyszínén, illetve miért volt szükség a rendezvény körbevételére a rendőri szervek által?
3.) Mi indokolta az ünnepségen résztvevők civil ruhás rendőrök általi filmezését és fényképezését?
4.) Tisztelt Belügyminiszter Úr! Kimondható-e tehát az, hogy az ön vezetése alatt 2010-ben a Szlovák Köztársaságban a belügyi szervek a kommunista állam módszereit alkalmazva kívánják ismét megfélemlíteni az embereket?
5.) Az ún. „Beneš-dekrétumok” megerősítése, a nyelvtörvény és a hazafiasságról szóló törvények elfogadása után a rendőri erő ilyen fajta fitogtatásával kívánják elérni az itt élő magyar közösség -nemzeti önazonosságáról való lemondását?
6.) Mikor ünnepelhetjük mi, szlovákiai magyarok nemzeti ünnepeinket szabadon, rendőri felügyelet nélkül?“

Mialatt a szlovák rendőrség „éber módon védte“ az ünnepi rendezvény „biztonságát“, ezalatt Borsi községben ismeretlen elkövetők 14 borospincét, hétvégi házat törtek fel.

Felvidék Ma