A Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsa mai ülésének egyik legfontosabb napirendi pontja a 150 fős parlamenti választási lista felállítása volt. A lista első 10 helyén Csáky Pál, Bárdos Gyula, Berényi József, Farkas Iván, Szigeti László, Duray Miklós, Biró Ágnes, Sárközy Klára, Csúsz Péter és Pásztor István található.

Az első húsz jelölt közül heten először kerültek fel az MKP listájának élére, az első harminc jelölt közül pedig 18-an tekinthetők újoncnak a párt parlamenti képviselőjelöltjei között. A harmincas lista regionális szempontból is átfogja a magyarlakta területeket.
Csáky Pál pártelnök és Farkas Iván, az Országos Tanács elnöke az ülést követő sajtótájékoztatón kifejtették: az MKP szeretne mind a 16 magyarlakta járásban győzni a választásokon, legalább 9 százalékos eredményre számít, ennek érdekében pozitív kampányra törekszik majd. Csáky újságírói kérdésre azt is elmondta, ha kampányuk során a pártból eltávozott politikusokkal kapcsolatos kérdéseket kapnak, türelmesen meg fogják válaszolni valamennyit. A választópolgároknak joguk van tudni, Bugáréket senki nem ebrudalta ki az MKP-ból, hónapokon át keresték a megegyezést velük, végül a csoport maga döntött úgy, hogy elhagyja az MKP-t, és inkább másokkal köt szövetséget és más elvek alapján velük törekszik kompromisszumkötésre.
Az MKP OT megvitatta a párt választási programját, új javaslatokat hagyott jóvá hozzá, ezeket Berényi József elnökhelyettes építi be az anyagba, mely ezt követően nyilvánosságra kerül.

Az MKP választási listája:

01. Csáky Pál, az MKP elnöke, Pozsony
02. Bárdos Gyula, az MKP frakcióvezetője, Szenc
03. Berényi József, az MKP elnökhelyettese, Galántai járás
04. Farkas Iván, az OT elnöke, Muzsla
05. Szigeti László, az MKP oktatásügyi alelnöke, Párkány
06. Duray Miklós, az MKP stratégiai alelnöke, Pozsony
07. Biró Ágnes, az MKP kulturális alelnöke, Vágsellye
08. Sárközy Klára, az MKP alelnöke, Nagymegyer
09. Csúsz Péter, az MKP losonci járási elnöke
10. Pásztor István, parlamenti képviselő, Királyhelmec
11. Szögedi Anna, az MKP nagyrőcei járási elnöke, Tornalja
12. Miklós László, az MKP agrárpolitikai és környezetvédelmi alelnöke, Keszölcés
13. Köteles László, az MKP képviselője, Szepsi
14. Auxt Ferenc, az MKP rimaszombati járási elnöke
15. Peczár Károly, az MKP pártigazgatója, Érsekújvár
16. Szabó Béla, az MKP Komárom városi alpolgármestere
17. Hodosy Szabolcs, jogász, Dunaszerdahely
18. Róm Tibor, Lévai járás, Palást
19. Basternák László, az MKP komáromi járási elnöke
20. Ladányi Lajos, az MKP nyitrai járási elnöke
21. Hrubík Béla, Csemadok országos elnöke, Ipolynyék
22. Porubán František, az MKP rozsnyói járási elnöke
23. Mihók Gábor, az MKP nagykaposi járási elnöke
24. Halász Béla, Gúta
25. Pék László, az SZMPSZ országos elnöke, Taksony
26. Stubendek Márta, Rimaszécs polgármestere
27. Farkas Tibor, Érsekújvári járás, Udvard
28. Lőrincz Tamás, Léva
29. Király Zsolt, az MKP pozsonyi járási elnöke, Pozsony
30. Filipko Jozef , az MKP kassai járási elnöke
31. Horváth Mikuláš, Ing. Galánta
32. Kvarda József PhDr, Nagyszombat megye alelnöke, Csenke
33. Farkas Pál, az MKP gazdasági alelnöke, Illésháza
34. Nagy Péter, Ing. ICS, Érsekújvár
35. Andruskó Imre, parlamenti képviselő, a Selye János Gimnázium igazgatója, Komárom,
36. Fehér Csaba, Komárom
37. Pomichal István, Ing., Pozsony megyei képviselő, Szenci járás
38. Bób János Ing., Szímő polgármestere
39. Baranyay Zsolt, Mgr., Zsigárd
40. Petrik Ferenc, az MKP kassai kerületi elnöke
41. Szabó Olga, JUDr., Path
42. Takács Ágnes, Ing., Lekenye polgármestere
43. Balík Ladislav, MUDr., Nagykürtösi járás
44. Slovák Július, Rozsnyó, Kassa megye alelnöke
45. Erdős Vince, Ing., Fülek
46. Kiss Beáta, Mgr., Léva
47. Klabuzai Andrea, JUDr., Galánta
48. Néveri Alexander, Nagymegyer
49. Iván László, Ing., Szepsi alpolgármestere
50. Kordová Edita, Nagyrőcei járás
51. Dőry Erika, Nagymihályi járás
52. Szaniszló Alexander, Kassa vidék
53. Kolár Peter, Ing., Kassa, a Thália Színház igazgatója
54. Petheő Attila, Mgr., ICS, Komárom
55. Gálová Alžbeta, Nyitrai járás
56. Szabó László, Dunaszerdahely
57. Bárány István, Tőketerebes, polgármester
58. Schwartzová Zuzana, Pozsony
59. Neszméri Tünde, Mgr. Szenc, ICS
60. Botka František, Ing., Vágsellye
61. Bodzsár Gyula, Nagykürtös
62. Farkas László, Tőketerebes
63. Bacsó László, Bc., Nyárasd polgármestere,Nagyszombat megyei képviselő
64. Horváth Štefan, Rozsnyói járás
65. Szalay Rozália, Ing., Komárom
66. Fekete László, Ing., Érsekújvár
67. Keszegh Pál, Dunaszerdahely, Nagyszombat megyei képviselő
68. Pappová Adriana, Mgr. Kassa vidék, Debrőd polgármestere
69. Rigó Ladislav, Ing., Rimaszombat
70. Takács András, Paedr., Pozsony
71. Pósa Dionýz, Ing. , Rimaszombat
72. Eibner Róbert, Losonc
73. Hrbácsek Magdaléna, PaeDr. Galánta
74. Varga Tibor, ICS
75. Kollár Ladislav, Szenc
76. Brogyányi Michal, Pozsony
77. Zachar Pál, Ing. Léva
78. Pogány Tibor, Ing., Somorja
79. Molnár Zoltán, Ing., Nyitra
80. Bölcs József, Komáromfüss
81. Jávorka Flórián, Ing., Érsekújvári járás
82. Ferencz Tamás, Rozsnyó
83. Bálint Ján, Ing., Nagymihály
84. Miklós Dénes, Dunaszerdahely
85. Flaškár Peter, Pozsony
86. Zagyi Štefan, Rimaszombat
87. Wirth Eugen, Ing., Léva
88. Varga Péter, Ing., Komárom
89. Agócs Gergely, Mgr., Galánta
90. Könözsi László, Ing., Érsekújvár
91. Balázs Péter, RNDr. , Nagykürtös
92. Stubendek Ákos, ICS
93. Tirinda Alexander, RNDr., Vágsellye
94. Hulkó Gábor JUDr., PhD., Dunaszerdahely
95. Sárközi János, Komárom
96. Őry Péter, Mgr., Csallóközcsütörtök polgármestere
97. Szép Rudolf, Ing., Érsekújvár
98. Hunyák István, Nagyrőce
99. Laczkó Lajos, Tőketerebesi járás, Borsi
100. Kopperová Lucia, JUDr., Kassa
101. Dohányová Klára, MUDr., Léva
102. Cserkó Margit, Galánta
103. Száraz Attila, Érsekújvár
104. Vörös Attila, Komárom
105. Póczos Jozef, Losonc
106. Pásztor Peter, Ing., Érsekújvár
107. Polák Ladislav, Ing., Dunaszerdahely
108. Takács Attila, Galánta
109. Tóth Klára, Nyitra
110. Kovács András, Nagymihály
111. Bartoš Ladislav, Ing., Léva
112. Gubík László, ICS
113. Mészáros Endre, Ing. , Vágsellye
114. Bodor Attila, Rimaszombat
115. Fellinger Karol, Galánta
116. Czíria Attila, Ing., Komárom
117. Both Tibor, Dunaszerdahely
118. Mészáros Béla, Ing., Érsekújvár
119. Bartók Ladislav, Ing., Kassa vidék
120. Dolník Tibor, Mgr., Bátorkeszi
121. Cserba Ján, Ing., Léva
122. Mészáros Ladislav , Galánta
123. Samu István, Mgr., Komárom
124. Koľveková Alica, Ing., Rozsnyó
125. Bugár Zoltán, Ing., Dunaszerdahely
126. Dobai Tibor, Ing., Érsekújvár
127. Szalonnás Károly, Galánta
128. Bán Štefan, Ing., Nagyrőce
129. Batta György, Komárom
130. Jakus Péter, Tőketerebes
131. Zsidek Beáta, Ing., Pozsony
132. Szűč Mikuláš, Rimaszombat
133. Forró Kristián, Galánta
134. Pálfy Dezider, Mgr., Léva
135. Gömöry Lóránt, Ing., Nagykürtös
136. Pápay Zoltán, Ing., Dunaszerdahely
137. Ivanič Krisztián, Érsekújvár
138. Szabó Bartolomej, Ing., Kassa
139. Kürti József, Ing., Komárom
140. Kottlík Ladislav, Mgr., Érsekújvár
141. Gulyás Imre, Losonc
142. Becse Norbert, PaeDr., Komárom
143. Ožvald Norbert, Mgr., Érsekújvár
144. Kristóf Tibor, Rozsnyó
145. Főző Zsolt, Mgr., Rimaszombat
146. Mayer János, Mgr., Komárom
147. Nagy Kristian, Mgr., Dunaszerdahely
148. Kočkovič Peter, Bc., Érsekújvár
149. Kakas Pál, Léva
150. Bán Zoltán, Rimaszombat

Felvidék Ma