Egykori működési helyére tért vissza ThDr. Vida Tivadar nyugalmazott katolikus lelkiatya, aki április18-án Ímelyen mutatott be ünnepi szentmisét. A pozsonyi születésű, de a már 48 éve Budapesten élő Tivadar atya pappá szentelésének 65. évfordulójára emlékezve mutatta be egykori működési helyén az ünnepi szentmisét. Ímelyen 1953-56 között volt a falu plébánosa. A 88 éves lelkiatyát ThDr. Karaffa János helybéli plébános üdvözölte és a szentmise elején az egyházközség és a falu közösségének nevében is üdvözölték az idős lelkipásztort. Tivadar atyát Mons. Orosch János, a Nagyszombati Főegyházmegye magyar híveinek helynöke levélben köszöntötte, amelyet a helyi lelkiatya tolmácsolt a vasmisés lelkipásztor felé. A püspök atya levelében elsősorban megköszöni a jubiláns atyának a sok évi lelkipásztori szolgálatát és azt is, hogy még mindig aktívan segít Magyarországon és Felvidéken is oltártestvéreinek. Levele végén Orosch püspök atya továbbra is kéri a vasmisést, hogy „imáival segítse azokat a paptestvéreket, akik a fronton harcolnak Isten országának építéséért. Ma, amikor nagy a paphiány, szükségünk van minden egyes papi kézre, papi imára, papi áldozatra. Köszönöm, hogy nem önmagára, hanem Isten dolgaira figyel, amikor még mindig készségesen szolgál. Áldja meg ezért az Isten. Én is áldásomat adom, és kérem az Ön vasmisés áldását.” – fejezi be levelét a felvidéki magyar katolikusok ügyeit bátran felkaroló püspök.
Tivadar atya szentbeszédében a papi hivatások szükségességéről és az ima fontosságáról szólt. Buzdította a jelenlevőket, hogy ne csak hallgassák az evangéliumot és csendes szemlélői legyenek a jézusi tanításnak, hanem aktívan kapcsolódjanak is be az őket érintő egyházi kérdésekbe. Személyes életpéldáján mondta el, hogy Isten miként hívta meg Őt a papi szolgálatra. A vasmisés lelkiatya kihangsúlyozta, hogy sokszor az egyén nem akar engedelmeskedni vagy nem érti meg Isten hívó szavát. Az ima ereje azonban segíthet mindenkinek, akik keresik Istent vagy kétségek között őrlődnek. Tivadar atya a fiatalokhoz is szólt és buzdította a gyerekeket, hogy a hittant magyarul is tanulják otthon szüleikkel.
Az ünnepi szentmise a Pápai- és a Magyar Himnusz eléneklésével ért véget, majd a jubiláns atyára emlékező hívek gratulációit fogadta az idős lelkipásztor.
Vida Tivadar atya legközelebb április 25-én mutat be magyar nyelvű szentmisét Pozsonyban a ferences rendi templomban.

Felvidék Ma, Fotók: atos