(Fényképgalériával) Jó Pásztor Vasárnapján, mely idén április 25-ére esett rendezték meg Révkomáromban a felvidéki magyar katolikusok imatalálkozóját, a Komáromi Imanapot. A Pázmaneum Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a komáromi Római Katolikus Plébánia közös szervezésében került megrendezésre az imatalálkozó.
Ismét több ezer hívő vett részt immár 21. alkalommal a felvidéki magyar katolikusok legnagyobb találkozóján. A Szent András plébániatemplomban ThDr. Karaffa János, a Pázmaneum Társulás ügyvezető elnöke üdvözölte a papokat és a híveket és ismertette a programot. A Komáromi Imanap hagyományosan keresztúttal kezdődött, amelyet Farkas Zsolt garamkövesdi lelkiatya, a Jópásztor Alapítvány elnöke tartott a dunaszerdahelyi-kisudvarnoki származású Dr. Marczell Mihály teológus pap gondolatai alapján. A Keresztút útvonala a Szent András plébániatemplomból kiindulva a Klapka-téren át érkezett vissza a templomhoz. A Komáromi Imanapok keresztjét felváltva vitte az egyes stációkig mindig egy lelkiatya.

Fotók: atos

A szentmise előtt, a keresztény kultúra évéhez kapcsolódóan ünnepi koncertet adott a Marianum Egyházi Iskolaközpont énekkara, majd utána került sor az ünnepi főpapi szentmisére. A délután négy órakor kezdődő szentmisét, amelyet a Mária Rádió élőben közvetített Mons. Orosch János, a Nagyszombati Főegyházmegye magyar híveinek helynöke mutatta be felvidéki és magyarországi oltártestvéreivel együtt. A felvidéki magyar híveket mindig szeretettel szolgáló főpásztort Komárom esperese Elek László atya üdvözölte. Orosch János püspök bevezető beszédében a Komáromi Imanapok fontosságáról beszélt és reményét fejezte ki, hogy a felvidéki magyar közösség soraiból is akadnak majd fiatalok, akik meghallják az Úr hívó szavát. Ugyancsak imára buzdította a híveket, hogy mindig biztosítva legyen a felvidéki magyar katolikusok számára az anyanyelvi főpásztori szolgálat és gondoskodás. A szentmise olvasmányait a Marianum Egyházi Iskolaközpont középiskolás diákjai olvasták fel, az evangéliumot a február 1-jén Ďurčo Zoltán kinevezett nyitrai magyar helynök olvasta fel. A szentbeszédet Orosch János püspök tartotta, aki többek között szólt a papok áldozatos életéről, az önfeláldozásról, de megemlítette a világegyházban felbukkanó papok körüli botrányokat is. A püspök atya Jézus hűséges papjairól is szólt, akik sokszor életüket áldozták fel Krisztusért és a rájuk bízott emberekért, Ugyanakkor szólt a hűtlenekről is, akik személyes érdekekből, különböző méltóságok fejében elárulták Krisztust. A XXI. Komáromi Imanap főcelebránsa és szónoka kiemelte az Imanapok elindítójának Lénár Károlynak papi életútját és munkásságát is. „Lénár Károly nem működött együtt a kommunista rendszerrel és semmivel sem tudták arra kényszeríteni, hogy besúgóvá vagy ügynökké. Nem vesztegethették meg sem földi javakkal, sem a fényes karrier ígéretével ellenállt a gonosz lélek kísértéseinek.” – mondta szentbeszédében a Nagyszombati Főegyházmegye magyar híveinek helynöke. A püspök atya elmondta azt is, hogy a szlovák papok még mindig tisztelettel beszélnek Lénár Károly nevéről, akik sokan közülük börtönben vagy koncentrációs táborban ismerték meg az Imanapok elindítóját. A püspök atya szólt arról is, hogy a világsajtóban állandó témaként visszaköszöntő papi botrányok mellett sokan elfeledkeznek azokról a szentéletű papokról, akik bátran emelték fel Krisztus keresztjét. Kiemelte a nemrégiben Szlovákiában történt hamis újságírói vádakra letartóztatott ferences szerzetesek példáját is. Sajnálatosnak nevezte Orosch püspök, hogy az érintettektől senki sem kért bocsánatot. Azokról az esetekről pedig, amelyek igazak voltak II. János Pál és XVI. Benedek pápa is bocsánatot kért az érintett papokat azonnal felfüggesztette. A híveket továbbra is kitartó imára buzdította, hiszen a Komáromi Imanapok gyümölcseként mára már magyar anyanyelvű helynökök segítik az egyházmegye püspökeinek munkáját azokban az egyházmegyékben, ahol, a felvidéki magyar katolikusok élnek.
A szentmise végén Farkas Zsolt atya, a Jópásztor Alapítvány elnöke köszönetet mondott a püspök atyának, a besztercebányai és a nyitrai magyar helynöknek, paptestvéreink és a zarándokoknak, hogy megtöltötték a Szent András templomot és újra eljöttek kérni az aratás Urát.
Az idei évben az Imanap különlegessége volt, hogy Magyarországról a komáromi és a tatai esperesség kerület papsága és hívei is elzarándokoltak Komáromban, hiszen az ott elkezdett Jópásztor Imakilenced soron következő állomását a Komáromi Imanap programjába illesztették, így is kifejezve az egyház egyetemességét és a magyar nemzetközösség fontosságát. A felvidéki magyar katolikusok legnagyobb találkozóján részt vett Csáky Pál a felvidéki magyar párt elnöke, valamint Sárközy Klára, Bárdos Gyula, Peczár Károly és Szigeti László is. A Pozsonyi Magyar Nagykövetséget Bozsaky Katalin rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter képviselte az Imanapon. Komárom városát Bastrnák Tibor polgármester képviselte, valamint több városi képviselő is jelen volt az ünnepségen.
A XXI. Komáromi Imanap a Pápai- és a Magyar Himnusz eléneklésével zárult, majd a papság a Boldogasszony Anyánk című énekre vonult ki a Szent András plébániatemplomból.

Felvidék Ma