A felvidéki katolikus magyar hívek által lakott egyházmegyékben szolgáló püspöki helynökök május 4-én Ipolyságon tartották első találkozójukat, amelyen a következő nyilatkozatot fogalmazták meg:
Mi, hazánk magyar anyanyelvű híveinek lelkipásztori gondozásával az egyes egyházmegye megyéspüspökei által megbízott püspöki helynökök, az Ipolyságon 2010. május 4-én tartott első találkozónkon, felmérve és értékelve a ránk bízott nyáj helyzetét, foglalkoztunk azokkal a feladatokkal, amelyeket a legfontosabbaknak látunk:
Az ifjúság-, a hivatás-, a családok pasztorációja, a lelkiatyák és a hívek szeretetteljes támogatása a vallás és a hitélet mindennapi átélésében. Ezen belül külön feladatunknak látjuk a hitoktatás, illetve a katekézis támogatását és annak elősegítését a Magyar Hívek Katekizációjának Albizottsága által, és a hitoktatók továbbképzésének támogatásával külön odafigyelni a fiatalok lelkipásztori ellátására.
Megkülönböztetett szeretettel és figyelemmel kísérjük a ministránsokkal való foglalkozást, aminek eredménye egyrészt az augusztusban megrendezett ministráns-zarándoklat lesz Rómába Mons. Orosch János püspök vezetésével, másrészt pedig ministránstáborok és találkozók rendszeres szervezése.
Tekintettel a magyar paphiányra továbbra is szorgalmazzuk az imanapokat papi és szerzetesi hivatásokért, valamint a papságra készülőkkel és fiatal lelkiatyákkal való találkozásokat.
Nem akarjuk elhanyagolni azokkal a lelkiatyákkal való törődést sem, akik a szolgálatban öregedtek meg, és az Úr szőlőjében végzett áldozatos munkában fáradtak el.
Továbbra is szorgalmazzuk a zarándoklatok szervezését is, ahol elsősorban jó családokért imádkozunk, hiszen a magyar és a szlovák hit jövője a mostani nemzedék kezében rejlik.
Ebben az elszántságunkban az érintett egyházmegyék püspökeinek teljes mértékű támogatását élvezzük, akik a mai találkozásunkra is örömmel adták áldásukat, velük szorosan együttműködve őrködünk a különböző nemzetiségek szoros együttműködése felett.
Felelősségteljes küldetésünk megvalósításához a hívek imáira számítunk, akikre örömmel és szeretettel adjuk áldásunkat.

Kelt Ipolyságon, 2010. május 4-én.

Mons. Orosch János püspök, nagyszombati főegyházmegye általános helynöke
Ďurcso Zoltán, nyitrai egyházmegye püspöki helynöke
Mahulányi József, besztercebányai egyházmegye püspöki helynöke
Mons. Pásztor Zoltán, kassai egyházmegye püspöki helynöke
Vojta Richárd, rozsnyói egyházmegye püspöki titkára
Jáger Róbert, kassai görög katolikus egyházmegye püspöki titkára

Felvidék Ma, Pázmaneum