Máté László többéves kutatómunkájának gyümölcsével ismerkedhetnek meg azok, akik eljöttek a szerző magánkiadásában megjelent Sziliceföld, Sziliceföld… című könyvének bemutatójára, melyre 2010. május 22-én, szombaton került sor a szilicei kultúrházban.

A szerző szülőfaluja történetét foglalta össze. Az Előszóban így vall:
„Igen, mert az ember örökös adósa az őt felnevelő közösségnek és bölcsőhelynek. Még akkor is, ha nem tarisznyázta őt fel különösebb földi javakkal. Mert sziliceinek lenni nem volt könnyű régen sem, de most sem az. Nehéz, de szép örökséget kapott, aki itt született. (…)
Szilice nem feküdt a »hadak útján«, hanem egy gyönyörű fennsík kellős közepén. Két megye határán (Gömör és Torna), Trianon után pedig a térkép szélére került, amikor az országhatár a szilicei terület egy részét otthagyta az anyaországnak, tetézve az országvesztést vagyonvesztésssel! Ez a fájdalmas csapás a mai napig tart, amit még Schengen sem oldott fel.“

A könyvet Pálfy G. István újságíró mutatja be, aki lektorálta a kötetet. A hátsó oldalon a következőképpen ajánlja olvasásra: „Szemérmesen vallomásos, a tényeket szeretettel felmutató, a hazavezető utakat költőien szépnek láttató, tanulságosan őszinte könyvet tartunk a kezünkben. Látszatra Szilice egyetlen fia beszél benne a természeti csodák közé ékelt szülőföldről, valójában azonban bensőből vezérelt kísérlet történik arra, hogy a falu lelke szólaljon meg. (…) Ez a könyv pecsét az életre. A folytatásra. Szüntelenül hívnak a hazavezető utak.“

A bemutatón közreműködött Mezei Sándor, a szilicei születésű Várady Béla színész, Tóth Sándor és a Meczenzof-házaspár.
A könyvbemutatót kötetlen beszélgetés követte.

Felvidék Ma, Balassa Zoltán

A kötetet Tichy Kálmán rajzai illusztrálják