A létező kettős állampolgárságunk (földi és mennyei) után, lehetőség nyílt a magyar Országgyűlés döntése nyomán arra, hogy együvé tartozásunkat felvállaljuk. Mai újszövetségi igeszakaszunk egy igeverse, a Lk 8,50b mondja: „Ne félj, csak higgy, és meggyógyul!”
Hiszem, hogy a halottnak látszó magyar nemzeti egységet is hittel lehet feltámasztani és semmilyen erőszakoskodó fenyegetéssel, nem lehet megfojtani, ha az valóban hitből fakad és belőlünk nyer megfogalmazást! Adja az Úr, hogy ami ebben az ügyben, a továbbiakban rajtunk múlik, ahhoz nekünk is legyen elég hitünk és erőnk, bátorságunk és (ki)tartásunk. Bizony, gyógyul a 2004. december 5-én ejtett seb, s ezért úgy érzem, egyedül a történelem Uráé a köszönet és a hála. Soli Deo Gloria!

Hiszem, hogy közös az örömünk és kérem, hogy legyen közös a hálaimádságunk is!

Testvéri szeretettel:

Somogyi Alfréd, apácaszakállasi református lelkész