Az Európai Parlament fideszes képviselőcsoportja a felvidéki és erdélyi képviselőkkel közösen, lehajtott fővel emlékezik a XX. századi történelmünket végigkísérő és máig ható nemzeti tragédiánkra – olvasható a magyar néppárti EP-képviselőcsoport pénteki nyilatkozatában. “Az akkor okozott sebek gyógyítására évtizedeken keresztül esély sem mutatkozott. Kilencven év elmúltával azonban olyan időket élünk, amikor valós lehetőség mutatkozik a magyar nemzet határokon átívelő újraegyesítésére” – hangsúlyozta a Szájer József vezette képviselőcsoport. Az EP-képviselők szerint pár napja az Országgyűlés régi adósságát rótta le, amikor a kárpát-medencei magyarok számára lehetővé tette, hogy – szülőföldjükön boldogulva – visszaszerezhessék magyar állampolgárságukat. A nyilatkozat felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unióban az újraegyesülési folyamat, ha lassan is, de évek óta tart: a schengeni övezet kiterjesztésével például az anyaországi, felvidéki, burgenlandi és muravidéki magyarok már szabadon, határok nélkül közlekedhetnek és építhetik újjá egykor szétszakított közösségeiket. “Hamarosan a mintegy másfél milliós erdélyi magyarság is élvezheti e schengeni vívmányokat” – tették hozzá.

A képviselőcsoport utalt arra, hogy az Európai Parlamentben a magyarországi, felvidéki és erdélyi magyar képviselők már évek óta közösen képviselik a nemzeti érdekeket. “Közösen dolgozunk azért, hogy mindezekben az előnyökben és jogosítványokban a délvidéki s kárpátaljai magyarok is mihamarabb részesüljenek. Közösen dolgozunk egy olyan Európai Unióért, amelyben a nemzeti közösségek anyanyelvhasználata és kisebbségi jogainak biztosítása megkérdőjelezhetetlen. S közösen emeljük fel szavunkat akkor, ha ezeket az elidegeníthetetlen jogokat – Trianon máig ható súlyos örökségeként – a szomszédos országok nacionalista politikusai csorbítani próbálják” – áll a nyilatkozatban.
A magyar néppárti EP-képviselők hangsúlyozták, hogy a közös érdekérvényesítés lehetősége, a térség további integrációja, a határok leomlása lehetőséget nyújthat Trianon sebeinek kezelésére. “A környező nemzetekkel való békés együttélés és a közös gyarapodás záloga az egyének és közösségek szabadság- és kisebbségi jogainak tisztelete és érvényesítése, a szabad identitásválasztás és az anyanyelvhasználat biztosítása. A Trianon ütötte sebekre az e jogokat tiszteletben tartó és tartató Európai Unió jelentheti a gyógyírt” – emelték ki a képviselők.

MTI, Felvidék Ma