Lukanényén 2010. július 4-én a Jó pásztor templom harangjai hálaadó szentmisére hívták az óvodásokat, diákokat, pedagógusokat és a többi hívő közösséget.  Ez a szentmise számunkra szokatlan volt, a homília helyett a diákok bábjelenetet adtak elő Fésűs Éva: Gyümölcs mese címmel. A gyerekek sem a szokványos adományokat adták át az Úr Jézusnak: az óvodások játékaikat, iskolások, pedig tankönyveiket és kedvenc sport játékaikat.

szentmisén hálát adtunk a Mennyei Atyának, hogy égész évben vigyázott ránk, hogy velünk volt. A gyerekek köszönetet mondtak és kérték a Mennyei Atyát, hogy a nyári szünetben se hagyjon magunkra minket, hanem őrizzen és végyjen bennünket. Mutassa számunkra az utat a most megkezdődött szünet alatt is, amelyen ha el is tévedünk, kegyelmével mindig, minél hamarabb visszatérjünk Hozzá. Péter atya is arra kérte őket, hogy az iskola kapui bezárultak, most tankönyveiket félreteszik, kirándulnak, táboroznak, de a templomok ajtaja nyitva áll. Bár hol is lesznek a szünidő alatt, ne feledkezzenek el az Úr Jézusról, ne feledkezzenek el betérni házába. A szentmisére meghívást kapott a kőkeszii énekkar, amely elfoglaltságuk ellenére is elfogadta lelkiatyánk meghívását. Szép énekeikkel szebbé tették a szentmisét.

Lélekben XI. Kelemen pápa imájával búcsúztunk:

„Hiszek benned Uram! De erősítsd hitemet.
Bízom benned, de erősítsd reményemet.
Szeretlek téged, de adj nekem izzóbb szeretetet.
Neked szentelem gondolataimat, hogy reád gondoljak:
Szavaimat, hogy rólad beszéljek,
Tetteimet, hogy azokat szerinted végezzem,
Szenvedéseimet, hogy azokat irántad való szeretetből viseljem.
Én azt akarom, amit te akarsz, azért, mert te akarod.
Úgy ahogy te akarod.
Addig, amíg te akarod!”

Felvidék Ma, Tóth Pesta Mária