A Corvinus támogatásközvetítő és tőkebefektetési zárt részvénytársaságnál személyi változás történt, tudtuk meg az MFB közleményéből.  Az eddigi vezérigazgatót, Somogyiné Lesták Ágnest leváltották és helyébe Tordai Györgyöt nevezte ki a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

Megújultak a Magyar Fejlesztési Bank  joggyakorlása alatt álló cégek felügyelő bizottságai is. Minden cég – köztük a Corvinus felügyelő bizottsága is – háromtagú lett. A tagok a tevékenységükért nem részesülnek tiszteletdíjban.

A Corvinusról tudni kell:  A határon túli magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának megőrzését szolgáló támogatási rendszer hatékonyabbá tételéről szóló Kormányhatározat alapján, figyelemmel a Szülőföld Alapról szóló törvényben foglaltakra, az Új Kézfogás Közalapítvány által ellátott közhasznú feladatot annak jogutódjaként a jövőben a nonprofit gazdasági társasággá átalakult Corvinus Zrt. látja el. Ez a közhasznú tevékenység tartalmát tekintve határon túli magán-, illetve jogi személyeknek állami támogatás nyújtását jelenti.
A támogatások nyújtásán túl a Társaság közreműködik a hazai és határon túli mikro-, kis- és közepes vállalkozások egymásra találásában, megismerésében, a kétoldalú kapcsolatok élénkítésében. 

Felvidék Ma