A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet doktorandusz-képzésre (PhD.). Jelentkezni 2010. július 30-ig lehet az alábbi témákra:
PhD – témák a 2010/2011-es évre

Ószövetség:
1.) Izrael ünnepi kalendáriumai
2.) Bábel tornya építésének története
3.) Újabb módszerek az ószövetségi exegézisben

Újszövetség:
1.„Szarksz” és „szóma” Pál leveleiben
2.János evangéliumának szerkezete a jelenlegi kutatás tükrében

Rendszeres teológia:
1.) Mi értelme van az Istenről való beszédnek?
A hit igazsága és a tudományos igazság különbözősége a teológiában (a német nyelv ismerete kötelező)
2.) Szabad-e az ember? Az emberi akarat a reformáció, a humanizmus és a neurobiológiai determinizmus megítélése szerint (az angol nyelv ismerete kötelező; természettudományos elemeinél fogva interdiszciplináris)
3.) A megigazulástan a modern protestáns rendszeres teológiában [Wilfried Härle und Eilert Herms tanításában]. Szubjektivizmus, pszichológia és szociáletika (a német nyelv ismerete kötelező)
4.) Spiritualitás. A misztika mai újrafelfedezése és annak reformátori nézet szerinti ítélete.
5.) Keresztyének és muszlimok együttélése a szekuláris világban
Lehetséges-e a vallás olyan szintű privatizálása, hogy lehetségessé váljon az együttélés?

Vallástörténet:
1.) Sigmund Freud és a vallástudomány
2.) Barnabás evangéliuma
3.) Hans Küng, a valláskutató teológus

Egyháztörténet:
1.) Coménius és Magyarország
2.) A losonci Református Teológiai Szeminárium
3.) A prágai Comenius Evangélikus Teológiai Kar és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Gyakorlati teológia:
1.) Palliativ care és az egyházi intézetek
2.) A diakónia 21. századi lehetőségei a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban
3.) A ‘New Homiletic‘ mint igehirdetési irányzat európai recepciója

Felvételi időpontja: 2010. augusztus 26-a.

Információk a +42135/3260656-os telefonszámon

Reformata