A hétvégén, augusztus 6–8. között az Oroszhegy községhez tartozó Székelyszentkirályon rendezték meg a Szent Király Szövetség 14. találkozóját, melyre az államalapító királyunk nevét elnevezésében őrző települések küldöttségeit várta az eseményt szervező, Székelyszentkirályért Szövetség.A szövetség célja az országhatároktól függetlenül érvényesülő kulturális, gazdasági, szellemi, lelki magyar egység megőrzése, ápolása.

A szövetség jelenleg 21 tagot foglal magában (11 magyarországi, 4 felvidéki és 6 erdélyi), de az idei rendezvényre a szervezőknek sikerült felkutatniuk egy újabb települést (a Fehér megyei Enyedszentkirályt), mely szintén meghívást kapott a találkozóra.
A szervezők igyekezetét bizonyítja, hogy tulajdonképpen az eseménynek köszönhetően alakult meg idén a Székelyszentkirályért Szövetség, melynek elsőrendű célja a nagyszabású, mondhatni: egyedi találkozó kellő kompetenciával való lebonyolítása, hogy a jövőben a település közösségi hasznára válhasson.
A feladat nem egyszerű, a hétvégi találkozóra 420 vendéget hívott Székelyszentkirály. Az esemény csúcspontja a települések kultúrcsoportjainak négyórás seregszemléje (szombaton délután) volt. A hagyomány szerint az egyik szövetségi tagnak Szent István-mellszobrot adományoznak, ezt idén a Kovászna megyei Sepsiszentkirály kapta. A szövetséget 1997-ben kötötték, és úgy szól, hogy a tagtelepülések mindegyike, felváltva vendégül látja a többi lakóit, lakosságának képviselőit, hogy közösen emlékezzenek a keresztény magyar állam születésnapjára, az alapító királyra, történelmünkre.
A Szent Király Szövetség Találkozójának hivatalos megnyitóját szombaton délután kulturális műsor követte, vasárnap délelőtt 11 órától Böjte atya tartott ünnepi szentmisét, majd köszöntők, szalagozás és koszorúzás következtek.
A háromnapos találkozót Oroszhegy község önkormányzata, a Hargita megyei tanács, a Székelyszentkirályi Gazda Egyesület, a szé¬kelyszentkirályi közbirtokosság, a község to¬vábbi közbirtokosságai (Ülke, Fancsal), valamint helyi és udvarhelyszéki vállalkozók támogatták.
Az 1990-es évek közepén a központi budapesti állami ünnepségre meghívott, Szent István nevét, illetve a „szentkirály“ elemet nevükben hordozó települések polgármestereiben fogalmazódott meg a találkozók és a szövetségbe tömörülés gondolata. Csíkszentkirály ajánlkozott elsőként, ahol 1996 őszén összegyűltek a településvezetők, és egy szándéknyilatkozatot fogalmaztak meg. Egy évvel később – az első találkozó alkalmával – Szentkirályszabadján írták alá az alapító okiratot. Így alakult meg tehát 1997. augusztus 15-én, Szent István fejedelemmé választásának 1000. évfordulója alkalmából a Szent Király Szövetség, melyhez eddig huszonegy Kárpát-medencei település csatlakozott. A székelyszentkirályi találkozón a Felvidéket Sajókirályi – Tornalja része – , Sajószentkirály, Királyfiakarcsa és Végkirályfa képviselte.

Szepesi Géza, Felvidék Ma