A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elmúlt éven alapított Közalap építkezési keretének a jóvoltából a pályázó huszonnyolc gyülekezet között több mint hatvankétezer euró került kiosztásra.

 

A Közalap építkezési keretéhez, amelynek összegéből tavaly decemberben a zsinat által elfogadott törvény szerint egyházi épületek felújítására, épület vagy épületrészek megvételére, illetve egyházi célokat szolgáló létesítmények építésére kérhető támogatás, 28 gyülekezet nyújtott be célirányos pályázatot. Az igényelt 213 710 eurós összegből 62 490 eurót javasolt kifizetésre a kilenc egyházmegye egy-egy küldöttjéből összeállt kuratórium. Az ő javaslatuk alapján döntött a Zsinati Tanács a támogatások nagyságáról és annak odaítéléséről.

A Közalap építési keretéből a 2010-es évben 22 pályázatot javasolt pénzügyi támogatásra a kuratórium. A legnagyobb összeget, mintegy 8 750 eurót Alistál kapta a több mint tíz éve épülő egyházi alapiskolája új épületének a mielőbbi befejezésére. Az első csoportban kiemelten kezelt kérelmek közé sorolták a zsigárdi parókiának a felújítását is. Az egyházközség tervéhez nyolcezer euróval járult hozzá az építkezési keret. Ilyen nagy összeget – a két említett egyházközségen kívül – egyik pályázó sem kapott. A zsinati tanács a kuratórium javaslata alapján négy-négy ezer eurót hagyott jóvá a hontfüzesgyarmati és a serkei gyülekezet számára. Az előbbi a templom, az utóbbi a templomtorony felújítására kért támogatást. A gömörligetieknek háromezer eurót szántak a templomuk homlokzatának a megújítására. Hasonló összeget kaptak az csarnahói, a szirénfalvi, a záhari és a beszteri gyülekezetek szintén a templomon tervezendő felújítási munkálatokra.
A második csoportba sorolt pályázatok közül a legnagyobb, négyezer eurós összegű támogatást a bátorkeszi gyülekezet kapott az egykori református iskolájuk felújítására. A tervek szerint az épületben helyt kap a FIRESZ gyermek- és ifjúsági központja is.

A 2010. január elsején a zsinat jóváhagyásával életbe lépett Közalap bevételeit az egyházközségek, az egyházmegyék és az Egyetemes Egyház járulékai, adományok és támogatások, a Közalap alaptőkéjének felhasználásából származó jövedelmek teszik ki.
A Közalap építkezési keretéből az az egyházközség kérhet támogatást, akinek semmilyen tartozása sincs a Közalappal szemben.

Reformata