Farkas Iván, a Magyar Koalíció Pártja alelnöke szerint a községek összevonása, melynek tervezetét a pénzügyminiszter előrevetítette, elhibázott és káros. Öt évvel ezelőtt egy hasonló tervezet már meghiúsult, mert a kormánykoalíciós MKP nem támogatta azt. A helyi önkormányzatok a demokrácia pillérei a közigazgatás legalsó, települési szintjén.
“A Magyar Koalíció Pártja számára az önkormányzatiság elve az alapelvek egyikét képezi, ezért a kisebb települések összevonásának még a gondolatát is elutasítja. A települések összevonása napirenden volt 2005-ben Viktor Nižňanský, a közigazgatási reform kormánybiztosa szervezésében, közvetlenül a pénzügyi decentralizációt követően. Az akkori tervezet meghiúsult, mert a kormánykoalíciós MKP nem támogatta azt.
A pénzügyminiszter napokban tett bejelentését követően úgy tűnik, öt év után a községek összevonását szolgáló ún. kommunális reform újra napirendre kerülhet. A Magyar Koalíció Pártja öt év után is hasonló állásponton van, elutasítja a községek összevonását, véli Farkas Iván, az MKP alelnöke. A helyi önkormányzatok ugyanis a közigazgatás legalsó szintjén, a településeken a demokrácia pillérei. A törvényes keret és a szubszidiaritás elve alapján a polgárok életét leginkább befolyásoló döntéseket hozzák. A rendszerváltást követően, az első átfogó reformok egyikeként, a 369/1990 sz. törvénnyel létrejött a helyi önkormányzatokat szabályozó törvényes keret. Annak váza, alapelvei azóta sem változtak, szükségtelen tehát a községek létrejöttének újszerű szabályozása. Az MKP elutasítja gazdasági megfontolások miatt a helyi demokrácia pilléreinek megszüntetését.
Ehelyett a gazdasági válságot követő időszakban a helyi önkormányzatok gazdálkodásának szabályait, pénzügyi forrásainak keretét kell átértékelni úgy, hogy az ne csak a városoknak és nagyközségeknek feleljen meg, hanem perspektívát nyújtson a kisebb településeknek is” – nyilatkozta Farkas Iván.

Felvidék Ma