Elégedett volt Pázmány Péter, az MKP Járási Elnökségének elnöke a helyi szervezetek elnökeinek és polgármestereinek részvételével, a helyhatósági választásokra való felkészülés jegyében szeptember 20-án Dunaszerdahelyen tartott találkozón.
– A találkozó összehívására azért volt szükség, hogy helyi szervezeteink mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb településen saját polgármesterjelöltet tudjunk állítani és a képviselő-testületben pedig a magyar lakosság létszámarányának megfelelően teljes listát. – Természetesen most nagy a harc, mert minden eddigieknél keményebb megmérettetésre számíthatunk falvainkban, hiszen nem vagyunk sem parlamenti, sem kormánypárt. Ennek ellenére talán nem túlzás, ha azt mondom – jók az esélyeink. Szeretnénk továbbra is megőrizni polgármesteri posztjainkat azokban a falvakban, ahol eddig is a párt képviselője állt a falu élén, sőt mindent meg fogunk tenni azért, hogy ezen az arányon javítsunk. Mert ha jó lesz az eredmény, akkor a párt is megerősödik – hangsúlyozta a járási elnök.

Az MKP dunaszerdahelyi Járási Elnöksége az eddigi stratégiától eltérően most létrehozta a helyhatósági választások járási kampánystábját, amely folyamatosan koordinálja, segíti és tanácsokkal, ötletekkel látja majd el a jelölteket. Fontos, hogy a párt csapatmunkát végezzen a választási kampány során, tehát a polgármesterjelölt együtt kampányoljon a képviselő-jelöltekkel. Mindenütt tudatni kell a választókkal, milyenen az eddig elért eredményeink, sikereink helyi szinten.
Részt vett a találkozón Berényi József, az MKP országos elnöke is, aki úgy fogalmazott, hogy november 27-én nemcsak Szlovákiában, de Magyarországon és Brüsszelben is számon fogják tartani, hogy az MKP-nak hány képviselője lett az önkormányzatokban. Ezért nagy a felelősségünk. Egy magyar ajkú képviselőnek az a dolga, hogy felelősséget vállaljon a magyar politizálás megmaradásáért, a magyar gondolat továbbadásáért. Aki ezt vállalja, az pluszterhet vállal, de az országos elnök mindenkit arra bátorított, ezt a vállalását vigye tovább és juttassa érvényre. A párt országos elnöke egyben országos szintű szemináriumra invitálta a megválasztott jelölteket, ahol egy szakmai fórum keretében – neves magyországi előadók bevonásával – a munkahelyteremtésről, a határon átnyúló együttműködésről és a regionális szintű együttműködés különféle formáiról lesz majd szó.

Őry Péter, az MKP Országos Elnökségének közigazgatási alelnöke arról tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy a kormányprogram milyen tézisei foglalkoznak az önkormányzatokkal. Felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi kormánykoalíció előreláthatólag több olyan intézkedést tervez, amely lényegesen megnehezíti majd a helyi közigazgatást, ilyen pl. a pénzügyi decentralizáció felülbírálása, a közigazgatási reform újragondolása, közös hivatalok létrehozása stb. Őry elmondta, hogy központi szinten egy ötletadó segédanyag kiadását tervezik, segítve ezzel a párt egységes megjelenítését.
A találkozón elhangzott, hogy a párt a jövőben nagy hangsúlyt helyez az elektronikus kommunikáció színvonalának emelésére, s egyben javítani kívánja az MKP honlapjának információs tartalmát is. A résztvevőktől sok hasznos ötlet és javaslat elhangzott a választásokkal és a kampánystratégiával kapcsolatban.

mkp.sk -bi- Fotók: atos