Különösebb meglepetést nem hoztak a jelöltállítások a Nagykürtösi járás 35 vegyeslakta településén. Az MKP helyi szervezete 32 községben (beleértve Nagykürtöst is) van jelen, s ebből 14 helységben (2006-ban 5 településen) nem állított polgármesterjelöltet a 2010-es önkormányzati választásokra.
A vegyeslakta településeken ezúttal 7 (2006-ban 2) helyen nem indulnak MKP színekben képviselőjelöltek. Mindkét esetben a csökkenés egyrészt a Most-Híd megjelenésével magyarázható, másrészt a 4-5 passzív helyi szervezet számlájára is írható. Annak viszont mindenképpen örülhetünk, hogy jelenlegi MKP-s polgármestereink közül csak egy pártolt át a Most-Hídhoz, melynek színeiben újra megméretteti magát. A jelölőlapok összesítéséből kiderült, hogy az MKP 14 településen önállóan, 2 településen a Most-Híddal közösen állított polgármesterjelöltet, míg egy-egy településen nagykoalíciós, illetve független jelöltet támogat. A tények kedvéért azt is el kell mondani, hogy a Most-Híd 16 községben indít önálló polgármesterjelöltet és 29 településen, akárcsak az MKP, képviselőjelölteket. A 35 túlnyomórészt magyarok által lakott községek közül „hidas“ polgármesterjelölt nélkül „maradt“ Galábocs, Ipolybalog, Ipolyhídvég, Ipolykeszi, Ipolynyék, Inám, Kelenye, Kiscsalomja és Leszenye. Képviselő-jelöltjei sincsenek Galábocson, Inámban, Ipolynyéken, Kiscsalomján, Kelenyén és Leszenyén.
Vessünk egy pillantást az előző helyhatósági választások számadataira is. A Magyar Koalíció Pártjának 2002-ben 16 polgármestere és 104 képviselője volt a járás önkormányzataiban. Négy évvel később, 2006-ban a 25 MKP-s polgármesterjelöltből 15, a 176 képviselőjelöltből 108 kapott bizalmat. Tegyük hozzá, hogy a jelöltállítás iránti érdeklődésben jócskán közrejátszott az is, hogy 2002-ben még kormánypártként, 2006-ban parlamenti pártként vettünk részt a helyhatósági választásokon. Kétségtelen, hogy sok helyi szervezetünknél az idei jelölőgyűlések hangulatára rányomta bélyegét az MKP sikertelensége a júniusi parlamenti választásokon, és nem utolsósorban a Most-Híd előrenyomulása a régióban. Látható érdektelenség a jelöltállítás iránt leginkább azoknál a helyi szervezeteinknél mutatkozott, amelyek eddig is csak többé-kevésbé formálisan működtek, és ezek túlnyomórészt olyan községekben találhatók, ahol a magyarság részaránya 20-30 százalék között mozog. Ha pedig abból indulunk ki, hogy a 32 helyi szervezetünknek közel a fele olyan településeken működik, ahol az elmúlt több mint fél évszázadban végképp nem volt, vagy ahol volt is, a múlt század 70-es éveiben megszűnt a magyar iskola, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy az ott élő magyarok, mivel szinte kivétel nélkül már szlovák iskolába jártak, identitástudata érezhetően meggyengült. Miként azon sem, hogy ezekben a falvakban számszerűen kimutatható, hogy az idei parlamenti választásokon többen szavaztak a Most-Hídra, mint az MKP-ra. Ez ugyan nem volt kihatással helyi szervezeteink taglétszámának érzékeny csökkenésére, vagy a Hídhoz való látványos átpártolásra. Igazából csak egynéhány szervezetünknél a tagdíjukat huzamosabb ideje nem fizető és azt rendezni nem kívánó tagoknak mondtunk búcsút.
Ha a fentiek ismeretében állítjuk reflektorfénybe az önkormányzati választásokra történt jelöltállítást, akkor elmondhatjuk, hogy bár a 2006-os helyhatósági választásokhoz viszonyítva tapasztalni ugyan lemorzsolódást MKP-s jelöltjeink számát illetően, de ez nem számottevő. Ami pedig polgármesterjelöltjeink esélyeit illeti, nos a 14 önállóan induló, a 3 koalíciós és az egy függetlenként támogatott jelöltünkből előreláthatólag 12-14-en befutók lesznek, de érhet bennünket akár kellemes csalódás, miként kínos meglepetés is. Jelöltjeiken már nem változtathatnak a helyi szervezeteink, de a választási kampányig még változtathatnak eddigi esetleges közömbösségükön, rossz beidegződéseiken, és jelöltjeikkel közösen kidolgozhatnak egy olyan választási stratégiát, amellyel eredményesen mozgósíthatják és jelöltjeik mögé állíthatják a választópolgárok többségét az egyes településeken.

B.Gy.
Felvidék Ma