A Magyar Koalíció Pártja aggodalommal figyeli a kormány szociális politikájának kialakulóban lévő irányvonalát. A Szlovák Köztársaság Kormánya a szolidaritás elvére hivatkozva hátrányos helyzetbe hozza a dolgozó fiatalokat, és nyugdíjpolitikájával azokat a dolgozó embereket sújtja, akik tisztességes öregkorukat saját megtakarításaik által is szeretnék biztosítani. A Magyar Koalíció Pártja nem ért egyet a gyermekgondozási segély egységes összegben való megszabásával. Ezért az MKP szociális tanácsa azt javasolja a kormánynak, hogy a ma életben lévő rendszert támogassa, azaz ne csökkentsék a családi támogatás összegét 190,10 euróra azoknál a szülőknél, akik a ma érvényben lévő törvény szerint a 256 euró támogatásban részesülnek. Elfogadhatatlannak tartjuk a pozitív diszkriminációt azon szülők javára, akik a gyermek megszületése előtt nem dolgoztak, tehát nem fizettek a járulékokat a szociális biztosítóba.
Kérjük a kormányt, hogy a nyugdíjemelés módosításának rendszerét is gondolja át, hiszen a szolidaritási elvre hivatkozva a nyugdíjak egy összegben való emelése hátrányosan érinti a kisnyugdíjasokat. A jó megoldás ugyanis nem az, hogy elveszünk a szegénytől, hogy a még szegényebbnek adjunk. A kormány által javasolt módosítás ismét csak arra ösztönzi a természetes személyeket – magánvállalkozókat, hogy a nyugdíjbiztosítóba csak a minimálisan meghatározott összeget fizessék be.
Javasoljuk a Szlovák Köztársaság Kormányának, hogy ne sújtsa azokat a munkavállalókat, akik önhibájukon kívül veszítik el munkájukat azzal, hogy a munkaviszony megszűnte után a védettségi időszakot a jelenlegi 42 napról 7 napra csökkenti. Meggyőződésünk, hogy aki vissza akar élni a törvényi lehetőséggel, az a törvénymódosítás után a 7 nap alatt is meg fogja találni a számára megfelelő megoldást. Véleményünk szerint ez a negatív változás csak arra lesz jó, hogy még jobban ellehetetlenítse azokat a tisztességes dolgozó embereket, akik a 7 nap letelte után lesznek majd ténylegesen rászorulva az orvosi ellátásra.

A Magyar Koalíció Pártjának Szociális, Családpolitikai és Egészségügyi Tanácsa