A Deloitte Central Europe által készített legfrissebb Business Sentiment Index felmérés eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált közép-európai országok vállalatvezetői közül egyre többen lassan növekvő, pozitív várakozással tekintenek cégük és országuk gazdasági kilátásai elé.

A felmérés fokozódó különbségeket jelez a térség egyes országai között: míg a lengyel cégvezetők rendkívül pozitív várakozásai tartósan a régió legjobb gazdasági teljesítményét tükrözik vissza, Szlovákiában gyors és jelentős javulás tapasztalható a cégek gazdasági kilátásait illetően.

Ezzel szemben Magyarországon, Romániában és a régió déli országainak többségében a vállalatvezetők túlnyomó része továbbra is döntően pesszimista cégük jövőbeni növekedési kilátásait tekintve.

Seres Béla, a Deloitte közép-európai pénzügyi tanácsadási üzletágának ügyvezető partnere elmondta: Az első, 2009 szeptemberében lebonyolított felmérés óta az általános kilátások folyamatos, lassú javulást mutatnak. Ha az egyes országok eredményeit nézzük, a rendszeresen megismételt kérdőíves felmérés eredményei jól mutatják az eltéréseket a recesszióból való kilábalás eltérő ütemében.

A 2010. szeptemberi felmérés egyértelmű “győztese” Szlovákia, hiszen ott a cégvezetőknek immár 71 százaléka van azon a véleményen, hogy az elkövetkezendő fél évre vonatkozó általános gazdasági kilátások javulást mutatnak. Ez jelentős, több mint 24 százalékos ugrás a 2010. áprilisi eredményekhez képest, amikor a megkérdezetteknek még csak a 47 százaléka vélekedett így. A szlovák cégvezetők a hitelforrások elérhetőségével kapcsolatban is optimisták: a vállalatvezetők 81 százaléka állítja, hogy rendelkezésre állnak a növekedéshez szükséges hitelforrások (2009 szeptemberében a válaszadók 53 százalékáról volt elmondható ugyanez). A pozitív válaszok egyre növekvő száma arról tanúskodik, hogy az ország gazdasági helyzete fellendülőben van.

A korábbi felmérések alkalmával a hat vizsgált ország közül rendre Lengyelország bizonyult a legoptimistábbnak, így külön érdekesség, hogy újabban a szlovák vállalatvezetők is hasonlóan vélekednek a kilátásokról, mint északi szomszédaik. A helyzet azonban nem mindenhol ilyen rózsás: a felmérés tanúsága szerint más országok eredményei nem annyira kiugróak, mint Szlovákiában vagy Lengyelországban.

A következő 12 hónapra vonatkozó kilátásokkal kapcsolatos magyarországi vélemények többé-kevésbé stagnálnak a felmérés szerint. A beruházásra, illetve foglalkoztatásra vonatkozó tervekben, várakozásokban – vagyis a főbb mutatókban – enyhe javulás volt tapasztalható a 2010. áprilisi adatokhoz képest, de a változások egyike sem nevezhető érdemi elmozdulásnak. A hazai válaszadók 31 százaléka érzi ugyanakkor nehéznek, vagy kifejezetten nehéznek a hozzáférést a növekedéshez szükséges hitelekhez – ebből a szempontból jelenleg a magyar vállalatvezetők a leginkább pesszimisták a régióban.

Bár Horvátországban és Csehországban az általános gazdasági kilátások tekintetében növekvő optimizmus a jellemző, az elkövetkezendő hat hónapról összességében meglehetősen visszafogottan vélekednek a megkérdezett vállalatvezetők. Romániában, ahol ezúttal a legtöbb mutatóban ugrásszerű javulás figyelhető meg a korábbi felmérések adataihoz képest, a cégvezetők az általános gazdasági kilátásokat illetően mégis 10 százalékkal kevésbé bizakodóak, mint korábban (ez a mutató 2010 áprilisához viszonyítva 47%-ról 37%-ra esett vissza).

A felmérés főbb megállapításai

• Az előttünk álló egy évben várhatóan nőni fognak a beruházásokra fordított kiadások. Az első felmérés óta megduplázódott azoknak a cégvezetőknek a száma, akik bíznak a beruházások szintjének emelkedésében (2009 szeptemberéhez képest 19 százalékról 41 százalékra nőtt az arányuk).
• Ugyancsak kétszer annyian (25%) bíznak abban, hogy az elkövetkezendő egy évben növekvő foglalkoztatottsággal számolhatunk – 2009 szeptemberében még a megkérdezetteknek csupán a 12%-a vélekedett így, bár ez az érték még mindig rendkívül alacsony.
• A cégvezetők körében növekvő optimizmus jellemző a hitelek hozzáférhetőségével kapcsolatban, hiszen már 40 százalékuk véli úgy, hogy a hitelforrások “könnyen” elérhetőek. A megkérdezettek összességében optimistán vélekednek a piacokat érintő, a globális pénzügyi válsággal összefüggő szabályozási változásokról. A szabályozási környezet alakulásával kapcsolatos optimizmus Szlovákiában nőtt a legszembetűnőbben, a válaszadók 42 százaléka szerint enyhülni fog a környezet, pedig 2010 áprilisában még senki sem gondolta így.

A beruházásokra, a foglalkoztatásra és a hitelek elérhetőségére vonatkozó kérdésekre adott válaszok többségében ugyan pozitív elmozdulás észlelhető, a térség országai azonban továbbra is lassú és óvatos léptekkel haladnak a fellendülés útján. Csupán két ország – Szlovákia és Lengyelország – mutatja a fellendülés egyértelmű jeleit.

Ecoline