„Rövideket írnak, de minden írásuk „meg van írva”, nem spórolják belőlük a munkát, a felkészülést, és legjobb ötleteiket, poénjaikat sem tartalékolják a karácsonyi számra. Fiatalos, szinte szertelen bőségben ontják nyelvi leleményeiket is, amelyekben a szleng szellemessége, a megcsavart anglicizmusok üdesége rendre a kritikusi közhelyek semmitmondó lapossága fölé emelkedik” – írta Cserhalmi Imre 1998-ban arról a folyóiratról, amit két évvel korábban alapított Szabó Zoltán Attila akkor útkereső fiatalok és a médiaiparból kiszeretett idősebb, jó tollú kollégák társaságában. Az az újság volt a Merliner.

És most megszületett a Nyugat Ma! 2010. október 23-án, még ha SZZA nem is teljes egészében azzal a csapattal vágott a szellemi kalandba mint hajdan (igaz, a Merlinerben már annak idején is publikált Kálloy Molnár Péter vagy Kal Pintér Mihály), azért ma is hasonló gondolkodású, elkötelezett fiatalemberekkel, s a szépre, az igaz szóra napjainkban is fogékony írókkal, újságírókkal, költőkkel „szövetkezett”. No és két – a szó valódi értelmében! – mecénásnak nevezhető üzletemberrel: Klapka Györggyel és Konyári Jánossal.

Néhányan a Nyugat Ma „íróválogatottjából”: Csukás István, Lackfi János, Pozsgai Zsolt, Váczy András, Zalán Tibor. És a felvidéki „különítmény”: Baranyovics Borisz, Bolemant László, Szarka Tamás (Ghymes). A Szent-Györgyi Albert díjas jövőkutató, Nováky Erzsébet (Corvinus) Az ember tragédiáját elemezte ki szokatlan nézőpontból. Hetényi Károllyal – aki pincérként-inasként a harmincas években magát Karinthyt is kiszolgálta a New York Palotában – portréinterjú készült.

Kellemes meglepetés, hogy Palya Bea is a Nyugat Ma csapatának tagja: a Weöres Sándor költészetéért rajongó énekesnő első versét publikálja az impozáns szépirodalmi folyóiratban, aminek művészeti vezetője Pusztay Réka Adrienn.

Felvidék Ma