November 11-én ülésezett az MKP Oktatási Tanácsa. A testület az oktatásügy időszerű kérdéseit vitatta meg, értékelve a kormány eddigi tevékenységét. A tanács tagjai elégedetlenségüket fejezték ki amiatt, hogy a kormány oktatáspolitikája nagy mértékben eltér attól, amit a kormánypártok a választások előtt, ill. a kormányprogramban megígértek. Az MKP számára csalódás, hogy nem szüntették meg, vagy legalább nem módosították az állami jelképekről szóló törvényt (himnusz törvény). Az aggályos tankönyvhiányról a minisztérium csak beszél, ahelyett, hogy hatékony intézkedésekkel kezelné vagy legalább enyhítené a helyzetet. “Érthetetlen számunkra, hogy a parlament által megnyitott közoktatási törvényben az Oktatásügyi Minisztérium nem tesz javaslatot a tankönyvpiac liberalizálására. Az oktatási tanács azon a véleményen van, hogy a kormánynak sürgősen kezelnie kellene a nyelvtörvény okozta deformációkat a nemzetiségi iskolák pedagógiai dokumentációja vezetésével kapcsolatban, mely megoldás csak akkor fogadható el, ha csökkenti pedagógusaink adminisztrációs megterhelését.

Hiányoljuk, hogy a mai napig az Oktatásügyi Minisztérium struktúrájában nem erősödött meg és nem alakult főosztállyá a nemzetiségi, köztük a magyar oktatásüggyel foglalkozó szervezeti egység, illetve a kormány emberjogi és kisebbségekért felelős alelnökének hivatalában sem jött létre. Az MKP elveti a Pénzügyminisztérium azon felvetését, miszerint társadalmi vitát kezdeményezne a pedagógusok regionálisan differenciált bérezési lehetőségének bevezetéséről. A javaslatot igazságtalannak tartjuk, nem látjuk indokoltnak, hogy a gazdaságilag erős régiókban dolgozó pedagógusok többet keressenek a munkájukat a leszakadó régiókban végzett társaiktól” – mondta Szigeti László, az MKP Oktatási Tanácsának elnöke.

Az MKP azon a véleményen van, hogy az alkotmánybíróság döntésének végrehajtása a levelező tagozatos főiskolások tandíj-kötelezettségéről semmi esetben sem lehet retroaktív, s csak a 2011/2012-es akadémiai évtől kezdődően alkalmazható.                

A tanács felhívással fordul minden magyar érzelmű szülőhöz, kiknek gyermekük a 2011-es esztendőben válik tankötelessé, hogy magyar tannyelvű iskolákba írassák őket.

Felvidék Ma