25694

Szlovákiai Református Nőegyesület és az Ungi Református Egyházmegye Nőegyesülete december 4-én, szombat délután két órai kezdettel órai konferenciát tart a deregnyői Református Tanulmányi Központban, melynek témája az amerikai magyar reformátusság élete. Meghívott előadó Dr. Kocsisné Asztalos Anikó, aki hitvesével együtt közel tíz évig szolgált lelkészként az Egyesült Államokban, a Perth Amboy-i magyar reformátusok között. „A 2004. december 5-ei népszavazás előtt az Istentől és a nemzettől elfordult hatalmi tényezők a magyar állampolgárság könnyített megszerzésének elutasítására buzdítottak. Mivel a szavazásra jogosultak nem járultak megfelelő számban az urnákhoz, a népszavazás eredménytelen lett. Tudjuk, hogy Isten megítéli az emberi szeretetlenséget és hitetlenséget. A hívő embernek azonban imádkoznia és tenni kell azért, hogy a szeretet erősödjön, az élő Istenbe vetett hit pedig egyre közelebb hozza egymáshoz a Kárpát-medencében és a világban szétszóródott magyarságot. Ennek érdekében szervezi meg a Kárpát-medence református nőegyesületei a Nőegyesületi Imanapot évről évre december 5-én. Ebbe az imanapba kapcsolódnak be a szlovákiai református nőegyesületek is. Meghívott előadónk hitvesével együtt majd tíz évig szolgált lelkészként az Egyesült Államokban, Perth Amboy-ban a magyar reformátusok között. Szolgálatuk, és az ott szerzett tapasztalataik alapján betekintést nyerhetünk az ott élő testvérek szolgálatába, ezáltal is közelebb kerülve egymáshoz. Hisszük, hogy nőtestvéreink, akik annyi alkalommal buzgó szolgálattal tettek bizonyságot hitükről, ezen a rendezvényünkön is hittel és szeretettel, élő közösséggel segítik a magyar reformátusok egységesülését“ – olvasható a konferencia meghívójában. A rendezvényre a szervezők – Fülöp Angéla országos elnök és Csoma Annamária egyházmegyei elnök – nemcsak az ungi és zempléni gyülekezetek nőegyesületének tagjait, hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Reformata, Felvidék Ma