Határon túli magyar egyházi méltóságokat fogadott Schmitt Pál magyar köztársasági elnök advent alkalmából Budapesten, a Sándor-palotában.


“A mai magyaroknak talán minden korábbinál nagyobb szükségük van erős biztatásra, és ezt a biztatást a lelkipásztorok adhatják meg. Az önök személyén keresztül az emberek az örök értékekhez kötődnek, a biztos alapot keresik és kapják” – fogalmazott az államfő a díszebéd kezdete előtt.
Schmitt emlékeztetett: Egy  asztal körül mindig egyértelmű az egymásra hangolódás. A közös étkezés  az elfogadás-befogadás jelképe is egyben” – fogalmazott a köztársasági elnök. Hozzátette: “így vagyunk együtt, így tartozunk össze  felvidéki, kárpátaljai, vajdasági, erdélyi, partiumi, vagy a világ  bármely pontján élő magyar testvéreinkkel”. Az idei “örömteli  emlékek” közül az államfő kiemelte, hogy októberben Nagyváradon  különleges ünnepet tartottak: boldoggá avatták az egyházmegye titokban  szentelt egykori püspökét, a magyar családok megerősítéséért dolgozó, az  üldözöttek védelmében járó, börtönhalált halt Bogdánffy Szilárdot. “Ez  az esemény nemcsak a nagyváradiaknak, de még csak nem is az  erdélyieknek, vagy a katolikusoknak szóló üzenet. Történelmi pillanat  volt, amely a szakrális tartalmon túl hűségről, megmaradásról,  kiállásról, emberségről szól” – hangsúlyozta Schmitt Pál. Az  államfő szólt arról: “a világ látszólag folytonos bomlásban van,  megannyi helyen látjuk a szétesés, az értékvesztés tüneteit. De egyre  több a reményteli pillanat: a magunkra találás, a bizalom  visszanyerésének élménye is”. “Ilyen magunkra találás, hogy idén  végre törvényi alapokkal, és minden korábbinál egyértelműbben mondtuk ki  a magyarok összetartozását” – hangsúlyozta Schmitt Pál. 
Mint  mondta, “a magyar polgárok akaratának kiteljesedéseként a spirituális,  érzelmi ragaszkodást” most jogi kapcsolat is megpecsételheti. Idén  augusztus 20-án lépett hatályba a gyorsított eljárásban megszerezhető  állampolgárságról szóló törvény – mutatott rá az államfő, hozzátéve: “e  régóta várt, kinyújtott kéz lehetővé teszi, hogy még jobban  támaszkodjunk egymásra”. Ez minden magyar közös öröme és a  hétköznapokban nyer gyakorlatias értelmet. A nemzethez való kötődés  ugyanis nem csak a magasztos pillanatok ideig-óráig tartó jó érzése.  “Magyarságunk elválaszthatatlan tőlünk” – szögezte le Schmitt Pál.
A díszebéden  16 határon túli magyar egyházi méltóság vett részt: Pap Géza református  püspök (Erdélyi Református Egyházkerület), Csűry István református  püspök (Királyhágómelléki Református Egyházkerület), Adorjáni Dezső  Zoltán evangélikus püspök (Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház),  Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök (Erdélyi Unitárius Egyház),  Fazekas László református püspök és Fekete Vince főgondnok (Szlovákiai  Református Keresztény Egyház), Herdics György címzetes apát-kanonok  (Dunaszerdahelyi Római Katolikus Egyház), Pásztor Zoltán püspöki helynök  (Kassai Római Katolikus Egyházmegye), Mahulányi József püspöki helynök  (Besztercebányai Római Katolikus Egyházmegye), Német László római  katolikus püspök (Nagybecskereki Római Katolikus Egyházmegye), Pénzes  János római katolikus püspök (Szabadkai Római Katolikus Egyházmegye),  Dolinszky Árpád szuperintendens (Evangélikus Keresztyén Egyház), Zán  Fábián Sándor református püspök (Kárpátaljai Református Egyház), Bendász  Dániel görög katolikus főesperes és Egressy Miklós görög katolikus  esperes (Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye), Pogány István plébános  (Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye).

(MTI), Felvidék Ma