A legtöbb interpretációban azt lehetett olvasni, hallani, hogy a  nyelvtörvény módosítása értelmében büntetéseket a jövőben csak állami és önkormányzati szervek kaphatnak – azok is csak olyan esetben, ha az állampolgár biztonságát, egészségét, vagyonát veszélyeztető információt nem közölnek államnyelven, magánszemélyek nem. Nem így van. A csütörtökön elfogadott változat alapján ettől jóval szélesebb körben lehet majd szankcionálni, állapítja meg Lancz Attila jogász.
Íme a 9. a §, eredetiben, szlovák nyelven:
„(1) Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu tohto zákona a ak ide o informácie verejnej správy určené pre verejnosť alebo o informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky a ani po písomnom upozornení nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu v určenej lehote alebo k vykonaniu nápravy zistených nedostatkov v určenej lehote, ministerstvo kultúry môže uložiť pokutu od 50 do 2 500 eur.”.
Magyarul (nem hivatalos fordítás): Amennyiben a kulturális minisztérium e törvény keretén belül a kötelességek megszegését észleli, és amennyiben közigazgatási nyilvános információról van szó vagy olyan tájékoztatásról, mely a Szlovák Köztársaság  állampolgárainak életét, egészségét vagyonbiztonságát érinti, és amennyiben az írásbeli figyelmeztetés után a megadott határidőn belül sem szűnik meg a törvényellenes állapot, illetve fennmaradnak az észlelt hiányosságok, akkor a kulturális minisztérium 50 eurótól 2500 euróig terjedő büntetést róhat ki.
A két feltételt a “vagy” szóval kapcsolták össze, azaz, a büntetés kirovásához elég, ha az egyik teljesül. Tehát szankció léphet életbe a közigazgatás mindennemű információi esetében, ha azokat nem közlik államnyelven, illetve az állampolgárok életét vagy vagyonbiztonságát veszélyeztető információk esetében, ha azokat nem közlik államnyelven. A reklámok esetében szintén  szankciók léphetnek életbe, ha államnyelven nem közlik őket.

Felvidék Ma