A deregnyői Református Gyülekezet gondozásában 1995-től évről évre gazdagabb tartalommal jelenik meg a Szeretetnaptár, melynek első évfolyama még 1925-ben, Munkácson lett kiadva.
Hosszú szünet után – 1938–1995 – először 150 oldalon néhány fényképpel illusztrálva jutott el ismét az érdeklődő egyháztagokhoz. A 2011-es Szeretetnaptár már 258 oldalon több mint 360 fényképpel számol be a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház éves szolgálatáról. Géresi Róbert püspökhelyettes igei bevezetőjét és évértékelőjét mindennapi igei üzenet követi a Magyar Református Egyház bibliaolvasó kalauza szerint. Molnárné Miklós Malvin minden hónapra gyerekek számára készített tanulságos igei összefoglalókat. Mint miden évben, egy hosszabb tanulmány is olvasható a kiadványban. Ezúttal Kis Endre József „A felvidéki magyarság évszázadaiból” című munkája világít rá történelmünk fontos eseményeire. A gazdag egyházmegyei és gyülekezeti beszámolók mellett egyházi szervezeteink – börtönmisszió, nőegyesület – tudósítanak tevékenységükről.
A Szeretetnaptár elmaradhatatlan része református egyház évenként megújuló címtára.

Csoma László, Felvidék Ma