A Magyar Koalíció Pártja aggályosnak tartja a kisebbségi kultúrák támogatására szánt ez évi 4 millió euró elosztását. Félő, hogy a késlekedés és a pályázatok meghirdetésének elodázása miatt több kulturális rendezvény forráshiány miatt elmaradhat, vagy az eddigitől eltérő időpontban kerül megrendezésre. “A pályázatok objektív és igazságos elbírálásának feltételrendszere megteremtéséért Rudofl Chmel kormányalelnök hivatala a felelős. A pályázati felhívás és a sajtóban megjelent információk szerint az MKP nem látja biztosítottnak a pályázatok objektív elbírálását, még akkor sem, ha a támogatások elosztásáról szóló új törvény szerint nem lehetnek bizottsági tagok azok a személyek, akik bármilyen jogviszonyban, vagy egyéb kapcsolatban állnak a pályázókkal. Meggyőződésünk, hogy a pályázatokat elbíráló bizottság tagjai nem lehetnek szinte kizárólag Híd érdekeltségű és Híd szimpatizáns személyek, mert ezáltal a klientelizmus és protekcionizmus talajára csúszhat az idei magyar kultúrát támogató pénzek elosztása. Az MKP felszólítja a kormányhivatal felelős tisztségviselőit, hogy változtassanak a magyar kultúra támogatására beérkezett pályázatok elbírálására felállított bizottság összetételén, elősegítve ezáltal a pályázatok igazságos és objektív elbírálását”  – olvasható Szigeti Lászlónak, az MKP oktatási és kulturális alelnökének sajtóközleményében.

Felvidék Ma
{iarelatednews articleid=”26662,26656″}