A bodollói katolikus templomot – a hajdani falucska közigazgatásilag ma Szepsi része –  a második világháború idején teljesen lerombolták. Az épen maradt alap és két öntvény oszlop sokáig várt jobb sorsára, hogy tudniillik ismét istenháza magasodjék fölöttük.


Az új templomot Sarlós Boldogasszony tiszteletére 1996-ban felszentelték, 2O1O-ben pedig a templom elé az öntvény oszlopra helyezték a Szűzanya kőből faragott szobrát. A falakon belül egy másik Szűzanya-más is várja a híveket – azt zarándútjukról, Fatimából hozták a bodollóiak 2OO2-ben.  Az istenháza azóta a fatimai engesztelő és imatalálkozók színhelyévé vált. Január tizenharmadikán immár a századik közös imádkozásuk történt. A jubileum alkalmából Alojz Tkáč nyugalmazott kassai érsek is részt vett az eseményen Gábor Bertalan szepsi esperes-plébánossal együtt, és ott volt a közeli és távolabbi kistérségek szinte valamennyi magyar tisztelendője. A templom természetesen most is zsúfolásig megtelt. A fatimai engesztelő és imatalálkozókra szép számban járnak Kassáról és a hazai meg magyarországi falvakból is. A becslések szerint ilyenkor félezer ember imádkozza a rózsafüzért és kéri a Magyarok Nagyasszonya közbenjárását.
A századik közös ima alkalmából emléktáblát helyeztek el a bodollói templomban a Szűzanya szobrának közelében. A táblát Pekár József és fia, ifjabb Pekár József készítette és ajánlotta fel, hiszen a nyolc esztendeje tartó közös áhítat nyomán egy sor gyógyulás történt, és erősödik a résztvevők hite.

Felvidék Ma, Id. Batta György