A korrupcióellenes harc legfőbb eszközeként jelölte meg a kormány a teljes nyilvánosságot az állami és önkormányzati szférában. Törvény írja elő, hogy a közpénzek felhasználói kötelesek az interneten szabadon elérhetővé tenni minden szerződésüket, megrendelésüket és számláikat is. Mit jelent mindez egy településen, amely iskolákat, óvodákat tart fenn?

Őry Péter, az MKP önkormányzati alelnöke szerint elsősorban rengeteg tisztázatlan helyzetet. A teljes nyilvánosság követelménye értelmében tulajdonképpen az önkormányzat és a fenntartásában lévő összes intézmény minden üzleti jellegű tevékenységét nyilvánosságra kellene hozni a világhálón. Polgármesterek sora panaszkodik arra, hogy a lehetetlent várja el tőlük a törvény. Őry szerint „a Magyar Koalíció Pártja megdöbbenéssel veszi tudomásul, hogy a Szlovák Köztársaság Kormánya a módosított Polgári Törvénykönyv és a T.t. 211/2000-es, információhoz való szabad hozzáférést biztosító törvény módosítását követően a mai napig nem készítette el azon rendeletét, mely szabályozná az önkormányzatok, költségvetési szervezetek, iskolák stb. kötelességét számláik, megrendeléseik, valamint szerződéseik internetes közzétételével kapcsolatban”.
Az elmúlt egy hónap alatt kiderült – mondja Őry Péter, hogy „a törvény valós betartására (főleg a kisebb önkormányzatok vagy más szervezetek esetében) sem a személyi, sem az anyagi feltételek nincsenek megteremtve. Számos önkormányzatunk jelezte, hogy a kistelepüléseken szinte lehetetlen újabb alkalmazottal bővíteni az egy vagy két személyből álló hivatal állományát. A  gyakorlat bizonyítja, hogy  kormányrendelet hiányában a törvényben előírt feladatok csak nehezen vagy egyáltalán nem végezhetők el.” Úgy fogalmaz: a Magyar Koalíció Pártja nevében is nyomatékosan felszólítja a Szlovák Köztársaság Kormányát a törvénymódosítással kapcsolatos végrehajtó rendelet azonnali kidolgozására, és ennek keretében a közzétételi kötelezettség konkrét meghatározására is”, mert lehetetlennek tartja, hogy minden elköltött centről szóló bizonylat felkerüljön a világhálóra.

 Felvidék Ma