Február 25-én, pénteken került sor a Csemadok Komáromi Városi Szervezetének évzáró taggyűlésére. A szervezet elnöksége, Stubendek László helyi elnökkel továbbra is bizalmat kapott, és a megkezdett munka további folytatásában bízik az elkövetkező hónapokban is. A gyűlést Keszegh István, gimnáziumi tanár, az elnökség tagja vezette. A találkozó kezdetén az ünnepélyes hangulat megteremtéséről Nagy Ferenc szavalata gondoskodott. Ezt követően már a városi szervezet elnöke, Stubendek László szavait hallgatták meg a résztvevők, aki beszámolt a 2010-es esztendő eredményeiről. Ebből kiderült, a városi szervezet galériájában évente 10-15 kiállítást szervez, valamint olyan nagyszabású rendezvények főszervezője, mint a március 15-i és az október 6-i komáromi megemlékezések. Emellett a Selye János Napok és a Harmonia Sacra Danubiana is a Csemadoknak munkáját dicséri. Stubendek kitért a Concordia Vegyeskarra is, amely immáron 30 éve a szlovákiai kórusmozgalom élvonalába tartozik, s ezt az elnyert díjak és a sikeres fellépések is bizonyítják.
Az elnöki beszámoló után pénztári beszámoló következett, melyben a tagok megismerkedhettek a szervezet anyagi helyzetével. A beszámoló során Csicsay Péter tolmácsolta Petheő Attila, elnökségi tag üzenetét, aki sajnálttal tudatta a Csemadok tagjaival, hogy az elnökségben betöltött feladatait a jövőben nem tudja ellátni, mivel családi és munkaügyi okoknál fogva, nem tudna megfelelő figyelmet fordítani ebbéli tevékenységének.
A beszámolókat követően pedig a hozzászólásra nyílt lehetőség. Elhangzott például, hogy az ünnepségek programjaiba a jövőben nem csak egy-egy magyar iskolát kéne bevonni, hanem mindegyiket. Az egyetemisták részéről pedig hajlandóság mutatkozik az ilyen részvételre, s igyekezni kell, hogy a többi magyar diák is hasonlóan viszonyuljon a kérdéshez.
A vitához szervesen kapcsolódott a város szervezet elnökének 2011-es tervismertetése. Ebből kiderült, a helyi Csemadok továbbra is aktívan részt kíván venni a város kulturális életében. Egyrészt tehát folytatódnak az évente megrendezésre kerülő kiemelkedő kulturális események, mint a Selye János Napok vagy az ünnepi megemlékezések, de emellett Liszt Ferencre születésének 200-ig évfordulóját is szeretnék méltóképpen megünnepelni. Az elkövetkező hónapokban ugyanakkor tovább folytatódnak a művelődés-történeti előadások  és a Csemadok Galériában is érdekes kiállításokra kerül sor. A közönség például Lábik János és Lonovics László festőművészek alkotásait is megcsodálhatja.
A zárszóban pedig az is elhangzott, a Csemadok továbbra is fontosnak tartja, hogy aktívan részt vegyen minden Komáromban zajló, a  magyarság számára jelentős kulturális eseményen.

Felvidék Ma, ub, rp