Elmarad a február 19-ére hirdetett III. Magyar Nemzeti Est Dunaszerdahelyen. Ennek kapcsán a szervező Magyar Polgári Kör Polgári Társulás sajtóközleményt adott ki, amelyet változtatás nélkül közlünk az alábbiakban.
„A Magyar Polgári Kör Polgári Társulás rendkívüli közleménye a III. Magyar Nemzeti Esttel kapcsolatban:

A Dunaszerdahelyi Magyar Polgári Kör – Polgári Társulás országos szervezete értesít mindenkit a legújabb, botrányos és egyben felháborító a III. Magyar Nemzeti Esttel kapcsolatos fejleményről.
Szervezetünk Szlovák Minisztérium által bejegyzett, törvényesen működő, magyar kisebbségi érdekeltségű civil szervezet, aminek az alapítónyilatkozatában rögzítve és el van fogadva a magyar kultúra és ezzel együtt a Magyar történelem ápolására irányuló tevékenységi kör, nemzeti értékeink megőrzése és ápolása, nemzeti ünnepeinkre való megemlékezési jog, nemzeti jelképeink használata – amik egyébként is az alkotmányban rögzített alapjogaink.
A jelen hatályos Szlovák Köztársaság törvényeinek tiszteletben tartásával, és velük összhangban, nemzetiségi alapjogainkat gyakorolva végezzük szervezeti tevékenységünket.
Ennek keretén belül meghirdettük a “Magyar Nemzeti Estek” előadássorozatunkat, melynek feladata a magyar kultúra és történelem ápolása, közéleti témakörök boncolgatása, a felvidéki magyarság tudásanyagának hézagpótlása valamint a nemzeti öntudat helyreállítása. Ehhez neves és hiteles előadókat hívunk meg a rendezvényre főleg Magyarországról, elismert szakembereket vagy neves közéleti személyiségeket.
A holnapi napra meghirdetett rendezvényünk, nevezetesen a III. Magyar Nemzeti Est, ahol a Magyar Királyi Csendőrség 130. évi megalakulására emlékeztünk volna, ami az oktatási koncepcióból, a tananyagokból nyilván “véletlenül” kimaradt, és hiánypótló információkat közölt volna. Mélységes felháborodásunkat kifejezve közöljük, hogy elmarad, előadóink és vendégeink biztonságát szem előtt tartva, ugyanis nem megerősített forrásokból, de elég egyértelmű információkat kaptunk, miszerint a Szlovák Belügyminisztérium nagy erőket mozgósítva a készenléti rendőrséget bevetve akarta szétveretni a békés és törvényes rendezvényünket, előadóstul, vendégestül, ahogy ezt tették azon a bizonyos focimeccsen is a magyar szurkolókkal.
A Szervezet az információk valóságtartalmának tekintetbevétele nélkül a kockázat súlyát tekintve kötelességének érzi meghozni ezt a döntést, és egyben kijelenteni, hogy ez a megfélemlítés kifejezetten jogkorlátozó, súlyosan sérti nemzetiségi jogaink gyakorlását, korlátozza szervezetünk zavartalan működését!
Tiltakozunk az effajta eljárások ellen, az antimagyarizmus ellen ,a sovinizmus ellen! Ez nem csak egy bizonyos népcsoport kiváltsága! Mi itthon vagyunk, magyarok vagyunk, és követeljük, hogy a saját szülőföldünkön, saját ősi hazánkban szabadon élhessünk, elnyomás, megfélemlítés, megkülönböztetés, kirekesztés és másodrangúsítás nélkül!
Sajnos, a Szlovák parlamentben zajló munkában is azt látjuk, hogy a kormány nem törődve a nemzetközi jogokkal, még mindig a kollektív bűnösségünket deklaráló Benes – dekrétumok érvényben tartásával, diszkriminatív törvények tömegét zúdítja nyakunkba, az EU cinkos hallgatásával egyetemben!
Határozott felháborodásunknak hangot adva kifejezzük tiltakozásunkat a velünk szemben alkalmazott korlátozó, büntető, diszkriminatív és erőszakosan integrálni akaró törvények ellen, de főleg a felvidéki magyarság félelemben tartása miatt, a kettős állampolgárság megszerzésének büntetése miatt, a nyelvtörvény és a benes dekrétumok életbentartása miatt!
Adjon az Isten Szebb Jövőt minden igaz magyar embernek!

A Magyar Polgári Kör Polgári Társulás elnöksége”