Fenes Iván

A Magyar Koalíció Pártjának dunaszerdahelyi járási küldöttei március 18-án Bősön tartották a tisztújító járási konferenciát, amelyen szinte minden helyi szervezet képviseltette magát. A küldöttek Fenes Ivánt, Bős polgármesterét választották meg az MKP járási elnökének.

A párt alapszabálya értelmében a négyéves időszak lezárta után a párt tagjai az alapsejtektől kezdve az országos testületekig új elnököket, elnökségeket és országos testületi tagokat választanak. A bősi esemény jelentőségét az is emeli, hogy az MKP-ban a helyi szervezetek és tagjaik számát tekintve a dunaszerdahelyi a legnagyobb létszámú küldöttkonferencia az országban. A tisztújító járási konferenciát a most leköszönő  járási elnökség és annak elnöke, Pázmány Péter hívta össze.
A bősi kultúrházat – az MKP helyi szervezetének is köszönhetően – az alkalomhoz illeszkedve készítették elő, és az egész tanácskozás szellemiségét meghatározta a magyar nemzet legnagyobb és legszebb ünnepe, a márciusi szabadságharc évfordulójáról való megemlékezés. Tarics Péter előadóművész és Bősi Szabó László énekes kultúrműsora is ezt volt hivatott idézni.
A járási konferencia ülését Pázmány Péter, a párt járási elnöke nyitotta meg. Pázmány a meghívóban feltüntetett program szerint vezette a tanácskozást, amelynek legfontosabb napirendi pontja a járási elnöknek, a Járási Elnökség tagjainak, az Országos Tanács és a Kerületi Tanács tagjainak, valamint az Országos Kongresszus küldötteinek a megválasztása volt. Az egyes testületekbe a párt alapszabályában rögzített elvek és a legfelsőbb testületek által jóváhagyott kvóták szerint szavazhattak a küldöttek tisztségviselőket. A tanácskozás kiemelten fontos eseménye volt a járás új elnökének megválasztása, hiszen Pázmány Péter már korábban jelezte, a következő időszakban már nem vállalja a járási elnökség vezetését, és több mint két évtizedes kitartó és megpróbáltatásokkal teli időszak után átadja a lehetőséget az ifjabb generációnak.
A konferencia küldöttei megválasztották a munkabizottságokat, a jelölő bizottság pedig összesítette a tisztségviselőkre leadott jelöléseket és elkészítette a szavazólapokat. Rugalmasan folyt a tanácskozás, hiszen amíg készültek a szavazólapok, a járási elnök összefoglalta az elmúlt időszak legfontosabb tevékenységét a párt szempontjából. Pázmány Péter leköszönő elnök egyben kis múltidézést is tartott a szlovákiai magyarság meghatározó eseményeit illetően a járásban. Ezt követően a küldöttek titkosan szavaztak, a szavazatszámláló bizottság pedig összesített.
A tárgyaláson jelen volt Bauer Edit, az MKP európai parlamenti képviselője és Berényi József, a párt országos elnöke is.
A járási konferencia küldöttei határozatban rögzítették az elkövetkező időszak legfontosabb célkitűzéseit, közöttük talán a legfontosabbat, a járásban működő helyi szervezetek mozgósítását és élénkítését – különös tekintettel a közelgő népszámlálás fontosságára. De több fontos elvárást és elvet is elfogadtak, amelyet az alapszabály módosításánál tolmácsolnak majd a közelgő Országos Kongresszuson.
A vitafelszólalások és hozzászólások után a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a konferencia küldötteivel a szavazások eredményeit. A konferencia küldöttei az MKP új járási elnökének Fenes Ivánt választották meg, akinek a neve régóta ismert, nemcsak a Dunaszerdahelyi járásban, de országosan is. Bős község polgármestere, több éve az Országos Tanács tagja, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat képviselője.
A 15 tagú járási elnökségben pedig Bacsó László (Nyárasd), Csóka Éva, ifj.Czajlik Jenő, Élesztős Pál (Somorja), Fehér Tibor (Illésháza), Fenes Iván (Bős), Fónod Szilárd (Somorja), Hájos Zoltán (Dunaszerdahely), Horváth Ákos (Nyékvárkony), Kvarda József (Csenke), Lázok Attila, Miklós Dénes, Néveri Sándor (Nagymegyer), Polák László (Ekecs), Vajas Imre (Egyházgelle) dolgozik majd.
A Járási Etikai Bizottság is új összetételben dolgozik majd az elkövetkező időszakban.
A küldöttek ezen kívül megválasztották az Országos Tanács járásbeli 10 tagját, a Kerületi Tanács 24 tagját, az Országos Kongresszus küldötteit.
Fenes Iván, az új járási elnök elismerő szavakkal köszönte meg Pázmány Péternek a magyarság sorsa érdekében kifejtett tevékenységét, aki fiatal korától a magyar ügyek szószólója, a társadalmi és közügyek irányítója és meghatározó egyénisége. Fenes Iván úgy fogalmazott: “az ő okos felismeréseire, tanácsaira és ötleteire ezután is számítunk és odafigyelünk majd”.
A konferencia a késő esti órákban ért véget.

Felvidék.ma, -bi