reformatus04-300

A közösség – koinonia témakörben a nagymegyeri református templomban az egyházközség szervezésében március 24 – 27-e között böjti evangelizációs alkalmakra került sor János apostol első levele alapján. Meghívott idehirdetőként Magyarné Balogh Erzsébet lelkipásztor, a Magyar Református Missziói Központ vezetője szolgált négy alkalommal a református templomban. Az evangelizáción szó volt a közösség alapjáról, a követhető életről, a generációknak szóló üzenetről és az Isten igéje szerinti igaz istentiszteletről.

A mostani böjti estéken megtartott alkalmakon átlagosan ötven személy vett részt – tájékoztatta a Reformata honlapot Szabó András esperes, a gyülekezet lelkipásztora hozzátéve, hogy a résztvevők többsége a templomba járók közül volt, akik számára az igeközösség inkább hitbeli megerősödést jelentett. Néhányan eljöttek a szomszédos református gyülekezetekből, de voltak római katolikus testvérek is. De olyanok is részt vettek az alkalmakon, akiket személyesen hívtak meg ismerőseik, barátaik. A hétköznapi templomi igehirdetés után a gyülekezet irodahelyiségében folytattuk a beszélgetést a templomban hallottakról, ahol imaközösséggel zártuk alkalmainkat. Azok számára, akik nem vettek részt személyesen együttléteinken, a gyülekezetünk egyik fiatal tagja jóvoltából a honlapunkon tesszük hozzáférhetővé írott formában a bizonyságtételeket. Az evangelizáció gyümölcsei reménység szerint majd a mindennapi életben jelentkeznek – összegezte Szabó András esperes, nagymegyeri lelkipásztor a böjti evangelizációs hetet.