Búcsújáró magyarok címmel módszertani napot szervez a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Galántai Regionális Központja Dr. Barna Gábor néprajzkutató, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető tanárának közreműködésével március 21-én Galántán két helyszínen is.

 

Először 13 órakor a Kodály Zoltán utca 777-es szám alatti, Pázmány Péter Alapítvány székházában (a Szociális Biztosító mögött), majd 16 órakor a Szent István római katolikus templomban kerül sor az előadásra.
„Búcsújárás: katolikus hívők zarándoklata. Alkalom az elmélyedésre, imádságra, bűnbánatra, ájtatos cselekedetekre és beszélgetésekre. Erőpróbája a testnek és a léleknek a gyaloglás, utazás, éjszakai virrasztás, böjtölés és más fáradalmak által. A nép egyik legnagyobb közösségi élménye.” (Magyar Katolikus Lexikon)
A búcsújárás témaköre egykor minden katolikus családot megérintett: vagy úgy, hogy a templombúcsú alkalmával a távolabbra szakadt családtagok is hazalátogattak, vagy úgy, hogy a családok jó erőben lévő tagjai közös zarándokútra indultak a közeli, de sokszor egészen távoli búcsújáró helyekre, az isteni kegyelem és a csodás gyógyulás reményében.
A hagyományok megismerésének, a hitélet közösségi élményének és az egyéni elmélyülés alkalmainak jelentős helyet kell biztosítani az iskolai oktatásban is, főleg a hittanórákon, ahol a tanulók motivációt kaphatnak arra is, hogy kezdeményezzenek beszélgetéseket az idősebbekkel, pl. nagyszüleikkel a régebbi korok vallásos életéről.
A magyar búcsújárás történetével és a búcsújáró kegyhelyek néprajzával, társadalmi hatásával ismerkedhetünk meg a szakmai nap alkalmával Dr. Barna Gábor, néprajzkutató, egyetemi docens előadásából, melynek bevezetőjeként a tallósi Kisboldogasszony-búcsút és a kürti Cigléd-búcsút mutatják be a Kincskereső – regionális értékeket kutató diákok.
Az előadások után módszertani segítséget nyújtunk mindazoknak, akik a témakörrel behatóbban szeretnének foglalkozni akár a tanítási órák keretében akár magánérdeklődésből. A szakmai napra a távolabbi régiókból is várjuk azon érdeklődőket, akik helytörténettel, a helytörténet tanításával vagy szakrális néprajzzal foglalkoznak – mondta szerkesztőségünknek Szanyi Mária.
Részvételi szándékukat, esetleges kérdéseiket jelezzék Szanyi Máriánál a 0911/451024 vagy a 034/7804864-es telefonszámokon, illetve a szanyi.maria@gmail.com villámposta címen.

Felvidék Ma