28203_02

A gazdasági eredmények mellett egy település életének meghatározója a különféle események, rendezvények színes láncolata, a polgárok kultúrális tevékenysége. Ez nemcsak a falusi turizmus vonzóbbá tétele szempontjából fontos, hanem esetünkben a nemzeti összetartozás, az önazonosság, a hovatartozás kérdése miatt is.

A Csemadok elsőrendű feladatának tartja a hagyományápolást, az anyanyelv szeretetének fontosságát, a kulturális örökség megőrzését és továbbadását. Felsőszeliben a Csemadok helyi alapszervezete a falu kulturális életének egyik fontos mozgatója. A vezetőség tagjai azon fáradoznak, hogy e mátyusföldi község magyar ajkú lakossága tudja és érezze: ez a föld a szülőföldje, gyökerei ide kötik őket.

Rendszeresen dolgozik a 30 éves múltra visszatekintő Rozmaring vegyeskar Mészáros Magdolna vezetésével. A Csemadok szorosan együttműködik a FIKUSZ-al, vagyis a Fiatalok Kultúrszövetségével, annak Mátyus tánccsoportjával és az Árvalányhaj éneklőcsoporttal. Mindkét együttes vezetője Molnár Beáta. A faluban nagyon jó az együttműködés a Csemadok helyi szervezete és a Széchenyi István MTNY Alapiskola között. Ez többek között abban is megnyilvánul, hogy több rendezvényt közösen szerveznek.

A hagyományos rendezvények mellett a tavalyi évben több sikeres esemény szervezője, illetve társszervezője volt a Csemadok. Felsőszeliben az évente megismétlődő rendezvények közül nagy érdeklődés kíséri a farsangi Nótaestet, melyet már több mint két évtizede rendszeresen megszerveznek a faluban. A műsorban a szólisták népdalokat, nótákat énekelnek, de rendszeresen fellép a Rozmaring éneklőcsoport is. A márciusi hősökre a temetőben lévő kopjafa megkoszorúzásával emlékeztünk, ahol szavalat hangzott el, a Rozmaring énekkar és a Csalogány gyermekkar pedig katonadalokat énekeltek.

Májusban valósult meg a Csillagoknak teremtője…regionális népdaléneklési verseny alapiskolásoknak, melynek szervezésében a Pedagógusszövetség Galántai Területi Választmánya is segített. A Csemadok jutalomkönyvekkel támogatta e rendezvényt. Az irodalmi alkotóverseny az alapiskolával közösen hirdettük meg. Címe: “…mert olvasni jó!” Érdekessége, hogy nemcsak az írott szót szeretteti meg a fiatalokkal, hanem önálló alkotásra is készteti. Az alsó tagozatosok munkáit meg is jelentetik füzet formájában. Az értékelés jutalomkönyv-csomagjait és a meglepetés vendég fellépését is a Csemadok biztosította.

Eredményes volt a májusban szervezett tagtoborzás. A fiataloknak gulyásfőzéssel egybekötött szórakozó délutánt szerveztünk. A Csemadok tevékenysége a nyári időszakban sem szünetel. Fesztiválokat, találkozókat szervez. A vegyeskar augusztus végén Bécsben a Szent István napi ünnepségeken vett részt, a Kárpát-medencei csoportok műsorában szerepeltek. Érdekes és különleges a szeptember végén rendszeresen megtartott szüreti felvonulás. A Nyerges Lovas klub népviseletbe öltözött lovasai kíséretében vonul végig a falun a díszes menet. Elöl a kikiáltó, a bíró, aki az utcákon megállva felolvassa a meghívóverset a bálba. A szőlőággal feldíszített kocsikon pedig a táncosok és az énekkar foglalnak helyet. Nem hiányozhat a szüret kabalája, az ember nagyságú szőlőfürt sem.

A kürtös jelt ad és elindul a menet. Zeneszóval, énekkel csalogatják ki a lakosokat a házakból, hogy hallgassák meg a hívó szót az esti bálba. Sok helyen pogácsával, kaláccsal, szőlővel kínálják őket. A fiataloknak nagy élmény végigkocsikázni a falun. A háború utáni évekből fennmaradt szokást sikerült megőrizni és tovább ápolni. Az őszi hónapokban baráti meghívásoknak tesz eleget az énekkar /Farnad, Vízkelet/, ill. felkészül az adventi kórustalálkozókra. Tavaly Nagymácsédon, Felsőszeliben és Magyarországon /Darnózseliben/ szerepeltek nagy sikerrel. Az elmondottakból látható, hogy a faluban élénk kulturális élet folyik, s a Csemadok aktív tagjai fáradságot nem ismerve teszik dolgukat. Köszönet érte mindenkinek, aki önzetlenül bármilyen formában segítette ezt a szép munkát. Reméljük, a jövőben még több látogatót vonzanak majd az egyes rendezvények!

28203_04

28203_03

28203_01