28131

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület szervezésében ünnepség-sorozattal emlékezünk meg a Szatmári béke aláírásának 300. évfordulójáról április 28-a és május 1-je között. Nagykárolyban és Szatmárnémetiben történelmi tanácskozásra és kiállítás-megnyitóra, valamint a Majtényi síkon megemlékezésre, a tarpai, tiszabecsi és tiszabökényi síkon pedig főhajtásra kerül sor, kaptuk a hírt Muzsnay Árpádtól, az ünnepség fáradhatatlan szervezőjétől, Szatmárnémetiből.

A Szatmári béke a Rákóczi-szabadságharcot lezáró békeszerződés, amelyet 1711. április 30-án kötött meg Károlyi Sándor a szövetkezett rendek képviseletében, III. Károly király megbízottjával, Pálffy János császári főparancsnokkal, II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem távollétében. A fejedelem ekkor az orosz I. Péter cárral tárgyalt. A békeszerződést Szatmárnémetiben a Vécsey palotában írták alá a nemesség képviselői.
A megemlékezések sorában először Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Főiskolán tudományos konferenciát tartottak, majd a felvidéki Borsiban II. Rákóczi Ferenc szülőházánál lezajlott a fejedelem születésének 335.évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezés, Erdélyben is nagyszabású megemlékezéseket tartanak a Nagyságos fejedelem születésének, illetve a Szatmári béke évfordulója kapcsán.

A történelmi tanácskozásra április 28-án kerül sor a Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal dísztermében. A brezáni kiáltványtól a szatmári béke következményéig című tanácskozás 16 órakor kezdődik, amelyen köszöntőt mond Muzsnay Ápád az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke, Kovács Jenő, Nagykároly polgármestere és Sipos Gábor főlevéltáros, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke. A tanácskozást Pál-Antal Sándor akadémikus vezeti.
Tamási Zsolt tudományos kutató, tanár Marosvásárhelyről „A Rákóczi szabadságharc eseményei a marosvásárhelyi jezsuita háztörténet tükrében” című előadása, a székesfehérvári Kovács Eleonóra tudományos kutató, levéltáros „Egy hegyaljai kuruc brigadéros életrajzi vázlata: hotykai Róth János György” és Zubánics László helytörténész, közíró Beregszászról „A beregi, ungi és máramarosi várak szerepe a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcban” című történelmi áttekintése után a sárospataki Tamás Edit tudományos kutató, muzeológus „Sárospatak a Rákóczi-szabadságharc időszakában” című előadása következik. A szünet után Katona Tamás történész vezetésével folytatódik tovább a tanácskozás. Elsőként Sipos Gábor levéltáros, egyetemi tanár Kolozsvárról tart előadást „A Habsburg-visszarendeződés kezdetei: 1709 – 1711″ címmel, majd a nagykárolyi Németi János tudományos kutató, régész előadása következik „Kísérlet az 1703-1711-es kuruc szabadságharc két eseményének: a vetési tábor és a majtényi zászlóletétel helyének lokalizálására” elnevezéssel. Mandula Tibor helytörténész, tanár Szatmárnémetiből „Új megvilágításban gróf Károlyi Sándor német telepítése nagykárolyi uradalmába (1712-1743)” című történelmi értekezése után Pandula Attila tudományos kutató, egyetemi tanár Budapestről „A kaplonyi gróf Károlyi kripta” című előadása következik. Végül a csíkszeredai Beder Tibor tanár, közíró „Mikes Törökországa” című előadása zárja a napot.

Szatmárnémetiben április 29-én, pénteken kerül sor a történelmi tanácskozásra  “A brezáni kiáltványtól a szatmári béke következményéig” címmel a Vécsey-házban, a Megyei Múzeum képzőművészeti részlegének emeleti dísztermében.
A tanácskozás szatmári megnyitása 9 órakor kezdődik, amelyen köszöntőt mond Muzsnay Ápád, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke, Liviu Marta, a Szatmár Megyei Múzeum igazgatója, Pataki Csaba Szatmár megye alprefektusa és Sipos Gábor főlevéltáros, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke, a tanácskozást vezeti Egyed Ákos akadémikus. Varga J. János tudományos kutató, egyetemi tanár Budapestről „II. Rákóczi Ferenc állama, mint rendi-képviseleti monarchia” című előadásával kezdődik a konferencia, majd a sátoraljaújhelyi Oláh Tamás tudományos kutató, levéltáros „Csicseri Orosz Pál generális-főstrázsamester, Erdély első kuruc katonai főparancsnoka” értekezése következik. Balogh Béla tudományos kutató, levéltáros Nagybányáról „A történelmi Máramaros és a nagybányai bányavidék a Rákóczi féle szabadságharc utáni években”tart előadást. A szünet után Jósvainé Dankó Katalin régész vezetésével folytatódik tovább a szatmárnémeti tanácskozás.
Takács Péter tudományos kutató, egyetemi tanár Nyíregyházáról arra keresi a választ előadásában, hogy „Uraink az ország függetlenségét nemesi szabadságra cserélték?” Pál-Antal Sándor levéltáros, akadémikus Marosvásárhelyről azokról a változásokról beszél majd, amelyek a székely társadalomban következtek be a szatmári békét követően. A kőszegi Bariska István tudományos kutató, levéltáros „Dunántúl és a szatmári béke” című előadása után a budapesti Pomogáts Béla irodalomtörténész „II. Rákóczi Ferenc alakja a magyar szépirodalomban” című előadását hallgathatják meg az érdeklődők.
17 órakor nyílik  A szatmári béke elnevezésű kiállítás, a Szatmár Megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Múzeum közös dokumentum-gyűjteményéből (Vécsey-ház, Fő tér).

A Majtényi megemlékezésre április 30-án 11 órakor, szombaton kerül sor a Majtényi síkon, a Domahida vasútállomás mögötti kuruc emlékműnél. Nagy Csaba tárogatóművész kuruc toborzója után Balogh Enikő és Veres Attila majtényi lelkipásztorok áhitata következik.
A megjelenteket Muzsnay Árpád, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke üdvözli. Köszöntőt mond Gheorghe David, Majtény község polgármestere, Csehi Árpád Szabolcs, a Szatmár Megyei Tanács elnöke és Szilágyi Mátyás, Magyarország kolozsvári főkonzulja. A megemlékezésre felkért szónokok Katona Tamás történész Budapestről, Sipos Gábor levéltáros, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke Kolozsvárról és Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Románia művelődési minisztere. Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Beder Tibor, a Julianus Alapítvány elnöke Székelyföldről a régiók üzenetét tolmácsolja majd. A megemlékezésen fellép András Gyula színművész, a Rákóczi Tárogató Együttes, Kis- és Nagymajtényból, Domahidáról, Csengerből, Porcsalmáról, Tyukodról és Ópályiból szavalók, énekesek, citerások és táncosok műsorát hallgathatják majd a jelenlevők. A Nagyecsedi Lovasklub, a Szatmári Református Gimnázium énekkara és Szilágysomlyó 16-os számú Báthory István cserkészcsapata szintén közreműködik a megemlékezésen. A műsorok után kerül sor a koszorúzásra, amelyet Draveczky Károly megyei tanácsos vezet. A majtényi kuruc emlékmű a Kismajtény melletti Domahida vasútállomás mögött található.

Május 1-jén főhajtásra kerül sor Tarpán, Tiszabecsen és Tiszabökényben. A program 10 órakor kezdődik II. Rákóczi Ferenc és Esze Tamás tarpai szobrának megkoszorúzásával. Köszöntőt mond Szécsi Szabolcs, Tarpa község polgármestere és Muzsnay Árpád, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke. Beszédet tart Pomogáts Béla, irodalomtörténész Budapestről. A református templom szomszédságában lévő emlékmű megkoszorúzására 11.30-kor kerül sor, ahol köszöntőt mond Lőrincz Gusztáv, Tiszabecs község polgármestere és Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
Az emlékezés 12.30 órakor folytatódik tovább a Turul emlékműnél Tiszabecs és Tiszaújlak határában. Az emlékműnél köszöntőt mond Dupka György, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége elnöke Ungvárról, Rezes Károly, a Nagyszőlősi Járási Állami Közigazgatás elnöke és Muzsnay Árpád, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke. Beszédet tart Katona Tamás, történész. „Az élő Rákóczi”a Kárpát-medencei történelmi tanácskozás és a majtényi megemlékezés az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnek a Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Szatmár Megyei Központ programjában szereplőrendezvénye. A rendezvény támogatója a Szatmár Megyei Tanács.
Társszervezők: Nagykároly Polgármesteri Hivatala, Szatmár Megyei Múzeum, Majtény Község Polgármesteri Hivatala, Kismajtényi Református Egyházközség, Tarpa és Tiszabecs Polgármesteri Hivatala, Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége.
Szervezők: Kocsis Ágnes, M.Kovács Ilona, Vári Györgyi (Szatmárnémeti), Coriolan Achim, Balogh Enikő, Gheorghe David (Majtény), Szécsi Szabolcs (Tarpa) Lőrincz Gusztáv (Tiszabecs), Dupka György, Rezes Károly, Zubánics László (Kárpátalja) A szervezést Muzsnay Árpád koordinálja.

Bővebb tájékoztatás Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Partiumi Alelnökségénél kapható a +40-261-712808-as telefonszámon, illetve a muzsnay@datec.ro villámposta címen.

{iarelatednews articleid=”27846,27822″}