28062

A Mikuláš Dzurinda vezette szlovák külügyminisztérium tudomásul vette, hogy Magyarországon új alkotmány készül, és elvárja, hogy Magyarország tiszteletben tartsa nemzetközi kötelezettségvállalásait, illetve más államok alkotmányos berendezkedését és hozzájáruljon a jószomszédi kapcsolatokhoz.

“A Szlovák Köztársaság tiszteletben tartja minden állam jogát, hogy szuverén módon kialakítsa alkotmányos kereteit. Ugyanakkor elvárja, hogy a Magyar Köztársaság tiszteletben tartsa nemzetközi kötelezettségvállalásait, hozzájáruljon a jószomszédi kapcsolatokhoz és tiszteletben tartsa más államok alkotmányos berendezkedését” – olvasható a pozsonyi külügyminisztérium nyilatkozatában, amelyet hétfő délután adtak ki a magyarországi alkotmányozási folyamatról.
A nyilatkozat szerint a szlovák alkotmányos berendezkedés összhangban a nemzetközi joggal abból indul ki, hogy “a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása és védelme elsősorban annak az államnak a felelőssége, amelyben a kisebbség él”. Szlovákiában a kisebbségekhez tartozó személyek védelme “összhangban a nemzetközi joggal az egyéni jogok elvén alapul”.
A dokumentum szerint a Szlovák Köztársaság kormánya programnyilatkozatával összhangban igyekszik olyan feltételeket kialakítani a kisebbségekhez tartozó személyek számára, hogy azok Szlovákiában valóban otthon érezzék magukat.
A bilaterális államközi kapcsolatokban (Szlovákia) tiszteletben tartja és betartja a nemzetközi jog normáit, és érdekelt a Magyar Köztársasággal való jószomszédi kapcsolatokban. A Szlovák Köztársaság ugyanakkor következetesen el fogja utasítani a szuverenitásába való beavatkozási kísérleteket, beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek kollektív jogainak érvényesítését” – záródik a nyilatkozat.