27974

A komáromi Szent Rozália templom felújítása során a templom belsejében található magyar feliratot rekonstrukció címszó gyanát lefestették a felújítást végző szakemberek. Közleményben tiltakozott azonnal a Magyar Koalíció Pártja komáromi elnöksége és több komáromi civil szervezet is, a magyar felirat eltüntetése kapcsán.

Lakossági bejelentés alapján jutott a Magyar Koalíció Pártja komáromi alapszervezetének tudomására, hogy a komáromi Szent Rozália-templom felújítási munkálatai során a magyar feliratokat lefestik. Stubendek László, az MKP komáromi alapszervezetének elnöke az alábbi tájékoztatást küldte szerkesztőségünkbe:
A komáromi római katolikus plébánia hivatalban kapott értesülések szerint az 1839-44-ben épült Szent Rozália-templom és a hozzátartozó kálváriakert felújítása 2010-ben kezdődött el, elsősorban vállalkozói pénzekből. A templomkülső, mára már kiemelkedve eddigi szürkeségéből, szépen felújított környezetével, esti díszkivilágításával Komárom egyik kiemelkedően szép objektumává vált.  A külső tatarozás után következtek a belső munkálatok. A templomtérben több korabeli emlék található, így a régebbi, elbontott templomból származó, mesterségi címerjelekkel díszített márványtáblák; Vaszary Kolos esztergomi érsek, hercegprímás 1855-ben bemutatott első miséjét és a templom 1905-ös felújítását megörökítő márványba vésett magyar és latin feliratok; egy 13 darabból álló 1840-ben vaslemezre festett magyar feliratú keresztút-sorozat, sőt egy, az 1700-as évek végéről eredeztethető orgonapozitív – mint művelődéstörténetünk kiemelkedő relikviája.
A továbbra is nagy érdeklődéssel kísért felújítási munkálatokat folyó év március végén a Magyar Koalíció komáromi elnökségének tagjai is megtekintették  A kezdeti örömbe hamar üröm vegyült, hiszen a kupola alatti dob körbefutó feliratát, ami közel száz évig hirdette öles betűkkel:    +SZENT+SZENT+SZENT+A+SEREGEK+URA+ISTENE+
2011. tavaszára egy díszes ornamentika-sorral lefestették. Miért?
A kérdéssel április 4-én további civil szervezetek képviselőivel együtt felkerestük Elek Lászlót, Komárom katolikus egyházközségének esperes-plébánosát, akivel egyetértésben közös állásfoglalásban nyilvánítottuk ki véleményünket: „Szükségesnek tartjuk a munkálatok ezen részének azonnali felfüggesztését, valamint az érintett magyar felirat maradéktakan visszaállitását és restaurálását.” Komárom római katolikus vallású lakosainak többsége magyar nemzetiségű. A rendszerváltoztatás óta eltelt két évtizedben sajnos nem sikerült kivívnunk, hogy magyar anyanyelvű püspököt és magyar egyházmegyét kapjon a négyszázezer szlovákiai magyar katolikus hivő. Bízunk benne, hogy nem a szlovákiai katolikus egyház magyar ellenes támadásának vagyunk tanúi akkor, amikor a magyar nyelvű templomi feliratok eltüntetését tapasztaljuk.
A Magyar Koalíció Pártja a szlovákiai magyarság egyetlen magyar politikai érdekképviseleti szerve. Ebben a minőségünkben sem engedhetjük meg azt, hogy Komárom városában csorbuljanak nyelvi jogaink, kárt szenvedjenek magyar hagyományainkat jelképező értékeink. Ugyanakkor örülünk, ha értékes alkotások születnek, és megszépülnek, megújulnak apáink örökségei, népünk, nemzetünk emlékei.

A tiltakozáshoz csatlakoztak az alábbi civil szervezetek:
a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre,
a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület,
a Csemadok Városi Szervezete,
az Egy Jobb Komáromért Polgári Kezdeményezés,
a Lélekharang Polgári Társulás,
a T.Ü.Kör Polgári Társulás,
a Komáromi Polgári Társulások Szövetsége,
a Teátrum Polgári Társulás,
a Pázmaneum Polgári Társulás.

Korábban az MKP komáromi alapszervezete a következő közleményt adta ki:
A Magyar Koalíció Pártja komáromi elnökségének tagjai folyó év március 31-én megtekintették a Szent Rozália templomban zajló felújítási munkálatokat. Komárom lakosainak döntő többsége római katolikusnak vallja magát, ezért örömmel tölt el bennünket, hogy új fényt nyer Komárom egyik legpatinásabb temploma, s ezzel újra a város díszévé válik. Megdöbbentett azonban bennünket, hogy a templom korábbi magyar nyelvű feliratait a felújító cég munkásai lemázolták. A Rozália templom falairól eltűntek Isten magyar nyelvű üzenetei.
Komárom római katolikus vallású lakosainak többsége magyar nemzetiségű. A rendszerváltoztatás óta eltelt két évtizedben sajnos nem sikerült kivívnunk, hogy magyar püspököt és magyar egyházmegyét kapjon a négyszázezer szlovákiai magyar katolikus.
Bízunk benne, hogy nem a szlovákiai katolikus egyház magyar ellenes támadásának vagyunk tanúi akkor, amikor a magyar nyelvű templomi feliratok eltüntetését tapasztaljuk.
Kérjük a komáromi esperest, hogy adjon magyarázatot arra, miért tűntek el a templomunk magyar nyelvű feliratai, illetve lehetősége szerint gondoskodjon róla, hogy a felújítást végző cég, állítsa vissza a magyar nyelvű templomi feliratokat.
A Magyar Koalíció Pártja nem engedheti meg azt, hogy Komárom városában csorbuljanak nyelvi jogaink, kárt szenvedjenek magyar hagyományainkat jelképező értékeink.

{phocagallery view=category|categoryid=185|limitstart=0|limitcount=0}