28601

A magyar történelmi családok Nobilitas Carpathiae érsekújvári székhelyű civil szervezet rendezésében május 15-én, vasárnap 15 órakor az érsekújvári római katolikus plébániatemplomban „A Szent Korona és az Apostoli Királyság” címmel előadásra került sor a Szent Koronáról és szerepéről a Magyar Apostoli Királyságban.

A rendezvény folytatása volt a Csemadok érsekújvári alapszervezet székházában március 16-án „A Szent Korona és a magyar küldetés” címmel megtartott előadásnak. Az előadást nagyméltóságú Dr. lovag Bakos Batu teológus, a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend nagymestere tartotta. A résztvevők ismét megtekinthették a Szent Korona, a Jogar és az Országalma hű másait, amelyek Hummel Gizella magyarországi ötvösművész munkái. Az előadás fővédnöke, főtisztelendő Mgr. Gyurcsó Zoltán érsekújvári plébános, esperes, a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke volt.
A Szent Koronát és a koronázási ékszereket liturgiai körmenetben hozták be a templomba a Boldogasszony Anyánk orgonakísérettel történő éneklése közben, hogy elhelyezzék az oltár előtt elkészített díszemelvényen. Az ünnepélyes bevonulás után a magyar Himnusz következett.
A megjelent résztvevőket Dr. jur. Dr. Ing. Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae civil szervezet országos elnöke köszöntötte. A szervezők nevében megköszönte Mgr. Gyurcsó Zoltán főtisztelendő helynök úrnak, hogy vállalta a fővédnökséget, és hogy az érsekújvári plébániatemplomot a rendezvény rendelkezésére bocsátotta. Nagyméltóságú Dr. lovag Bakos Batu nagymesternek megköszönte, hogy további két rendtársával, dáma Simák Ritával és dáma Hummel Gizellával elfáradtak Érsekújvárba, hogy megtartsák az előadást és ezzel megtiszteljék a megjelent érdeklődőket.
Főtisztelendő Mgr. Gyurcsó Zoltán püspöki helynök bevezető beszédében kiemelte, hogy „a Szent Korona sorsa és története nagyon szorosan összefügg keresztény hitünkkel, mert Szent István első királyunk apostoli király volt. Ebből többek között az is következett, hogy püspököket nevezhetett ki és püspökségeket hozhatott létre. A Szent Korona körül még mindig számtalan dolog ismeretlen, titokzatos számunkra, ezért őszintén örülök, hogy ma a plébániatemplomunkban sor kerül erre az előadásra, amely hozzájárul ahhoz, hogy jobban megismerjük a Szent Korona tant. A Nyitrai Egyházmegye nevében köszönetem fejezem ki az előadónak Dr. lovag Bakos Batu teológusnak, a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend nagymesterének, hogy vállalta ezt az előadást.”
Az előadó közel kétórás felszólalásában szólt arról, mi az Apostoli Királyság, mi a lényege és tartalma, és mi az összefüggés a Szent Korona és az Apostoli Királyság között. Előadásának nagy részét annak szentelte, hogy megválaszolja a kérdést, miben különbözik a Szent Korona a többi koronától és tulajdonképpen miért is szent a Szent Korona. Foglalkozott továbbá azzal a kérdéssel is, ki mondta és miért mondta, hogy Szent István királyunk nem csak apostoli király, hanem ő maga apostol. Dr. lovag Bakos Batu nagymester előadásában kitért arra is, mi történt közel ezer esztendeje, pontosan 1038. augusztus 15-én, ami egy évezredre meghatározta a magyar állam és a magyarság sorsát és gondoskodott máig tartó fennmaradásáról.
A Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend nagymestere előadása után válaszolt a jelenlévő hallgatók kérdéseire, akik közben közelről is megtekinthették a Szent Korona és a koronázási ékszerek másait.

Felvidék.ma, Práznovszky Miklós

{phocagallery view=category|categoryid=223|limitstart=0|limitcount=0}

Fényképek: a szerző és Tóth Lehel