reformatus06-300

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház fenntartással csatlakozott az egységes Magyar Református Egyházhoz – erről az egyház szombaton lezárult zsinata döntött Hanván.

“Az egyház döntött fenntartással való csatlakozásáról az azonos kálvinista hiten és hitvallásokon, történelmi múlton és liturgiai nyelven alapuló, regionális, határon átnyúló egyházi közösséghez, szavatolva és védve a szlovák reformátusok jogait. A döntés szem előtt tartja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egységének megőrzését. E szavazás után a zsinati képviselők egy része, két egyházmegye képviselői, Marián Hamari püspökhelyettes vezetésével elhagyta a zsinat ülését” – olvasható a zsinat eredményéről és lefolyásáról kiadott sajtónyilatkozatban.

A 2001-es népszámlálás eredménye alapján a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hívőinek száma 109 735, akiknek mintegy 85 százaléka magyar, 15 százaléka pedig szlovák nemzetiségű. A kilenc egyházmegyéből hét magyar, kettő pedig szlovák. Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke korábban úgy nyilatkozott, hogy “a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szervezeti egységként csatlakozik ugyan a Magyar Református Egyházhoz, de tiszteletben tartva a nemzeti érzések egyenrangúságát és méltóságát, a két szlovák ajkú egyházmegye tekintetében a csatlakozás fikciós állapotát tartjuk fenn. Ez azt jelenti, hogy a két szlovák egyházmegyénk és a Magyar Református Egyház között kétoldalú semlegesség jön létre, vagyis a közös alkotmány egyes rendelkezéseinek jogi hatálya nem terjedne ki a két szlovák ajkú egyházmegyére.”
A 2009-ben létrejött egységes Magyar Református Egyház alkotmánya most is tartalmazza, hogy minden részegyház azokat a nyelveket használhatja, amelyek az adott részegyházban hivatalos, gyakorlott nyelvekként elismertek. Az egységes Magyar Református Egyház tagegyházainak száma ezzel hatra nőtt, a magyarországi, kárpátaljai, délvidéki, szlovéniai és erdélyi magyar református egyházhoz most a szlovákiai magyar reformátusok is csatlakoztak. Ezt a döntést már csak az egységes református egyház Generális Konventjének kell jóváhagynia.
Ugyanakkor tény, hogy a csatlakozási szándék erős ellenkezést váltott ki a Szlovákia főként keleti részein élő szlovák nyelvű reformátusok körében. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2009-ben éppen ezért nem csatlakozott az egységes Magyar Református Egyházhoz. Azóta folytattak tárgyalásokat a szlovák anyanyelvű hívőkkel, úgy látszik, sikertelenül, mert a döntés mostani meghozatala után a zsinat szlovák küldöttei Marián Hamari püspökhelyettessel az élükön elhagyták a tanácskozást. A szlovák hívők közös állásfoglalása szerint nincs ok arra, hogy egyházuk csatlakozzon a Magyar Református Egyházhoz. Azt állítják, bár a döntés “létüket érinti”, arról velük senki sem konzultált. Attól is tartanak, hogy ebből politikai probléma lehet, mert “nagymagyar kezdeményezésről” van szó. Úgy vélik, mivel az egyházat a szlovák állam anyagilag támogatta, lehet, hogy ezt a támogatást, illetve az egyház bejegyzését most át kell értékelni.
A zsinat tanácskozásának kezdetekor Daniel Krajcer szlovák kulturális miniszter az egyik kereskedelmi televízióban értetlenségének adott hangot a kezdeményezéssel kapcsolatban. Hogy annak milyen következményei lesznek a szlovákiai magyar református hívőkre és egyházukra nézve, nem tudta megmondani.

MTI, Felvidek.ma